Java da tarih alanları istediğimiz şekile format ile çevirebiliyoruz. Mon Dec 09 00:00:00 EET 2013 biçimdeki bir tarihi 09/Dec/2013 şekline asağıdaki gibi dönüştürebilirsiniz. Buradaki tek önemli şey SimpleDateFormat override edilen metoda Locale.ENGLISH eklemeyi unutmayınız. Yani new SimpleDateFormat(pattern, locale) şeklinde kullanmanız lazım. import java.text.ParseException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import java.util.Locale; public class TestJava { public static […]

Mac ile PrimeFaces ve Eclipse Indigo ayarlarını yapmaya çalıştım. 1.PrimeFaces.jar dosyasını WEB-INF –> lib altına atıp sağ tıklayıp Add to build path demeniz lazım. 2. web.xml içinde ne varsa silin ve aşağıdakini yapıştırın. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" version="3.0"> <display-name>Primefaces</display-name> <servlet> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.jsf</url-pattern> </servlet-mapping> […]

nullpointerexception non activity class hatası ile karşılaştığınızda aşağıdaki şekıilde çözebilirsiniz. Android içinde normal bir Java(Non-Activity and Non-View) sınıfından herhangi bir Activity çağırmak istediğimizde aşağıdaki gibi iki şekilde çağırabiliriz. 1. Context göndereceğimiz sınıfın yapıcısında this ile göndermektir. MyMainActivity.java import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.os.Bundle; public class MyMainActivity extends Activity { @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { […]

Android ile KSOAP2 kullanarak SOAP Web Serviceden data çekmeye çalışırken karşılaştığım sorunu çözdükten sonra paylaşmaya çalıştım. En önemli sorun When Parsing the Soap response problem Android Developer grubuna sorulan sorudur. Kod içinde Log.e(">>>>>>>>>>>>>>>>>>", "Root elemtn body: "+soapObjectResultRoot.toString()); satırındaki outputa bakarsanız hiçbir formata uymayan bir data var ve o datayı parse etmek indexOf() metodu ile ancak […]

Android içinde startActivityForResult() metodu ile başlatılan sub activitynin normal kapanıp kapanmadığına göre işlem yapabiliyoruz. Mesela devicedaki Back buttonuna basarak beklenmedik şekilde activity sonlandirabilir. Bazı durumlarda buna göre işlem yapmak zorunda kalıyoruz. StartForResultActivity.java package com.start.result; import android.app.Activity; import android.content.Intent; import android.net.Uri; import android.os.Bundle; import android.util.Log; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.Toast; public class StartForResultActivity […]

When you want to debug your java projects, if you can not see the values of variables, you can solve this problem, by below solution. 1. Got to Window -> Preferences -> Java -> Debug -> Detail Formatters 2. Go to under the “Show variable details(‘toString()’ value): ” then check “As the label for variables […]

Android ile PreferenceScreen içinde ListPreference içinde seçilen değer değiştiğinde gerçekleşen olay için basit bir örnek yazdım. findViewById() metoduna benzer bir erişim metodu var. listPreference=(ListPreference) findPreference("customPreferences"); PreferenceScreen içinde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bazı özellikler tanımlayabiliyoruz. Android settings bununla yazılmış. Çalıştırınca MyPreferences.java package com.preference.sam; import android.os.Bundle; import android.preference.ListPreference; import android.preference.Preference; import android.preference.PreferenceActivity; import android.preference.Preference.OnPreferenceChangeListener; import android.util.Log; import […]

Android içinde SahredPreferences verileri tutumak için kullanışlı bir yapıdır. Emülatörde /data/data/com.share.preferance/shared_prefs/ethem.xml olarak bakabilirisniz. Bazı uygulamalarda datalarınızı xml olarak tutma ihtiyacı için geliştirilmiş bir yapıtır. Buraya boolean, string, int, long ve float gibi veri tiplerini ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki kod ile her activity create edildiğinde önceki verileri siliyorum. shEditor=sharedPreferences.edit(); shEditor.clear(); shEditor.commit(); ethem.xml dosyasını export etmek için aşağıdaki resimde […]

Android ile Twitter‘a benzer bir basit uygulama yazmaya çalıştım. Normalde uygulamaya login olurken username, profil image ve password sqlite veritabanında tutuluyor ve değerler oradan alınıyor ama örnek sade olsun diye o tarafa girmedim. Bu örneği daha iyi anlamak için Android Custom ListView Items and Adaptera bakabilirsiniz. Uygulama image, user_name ve text alanalrından oluşuyor. En son […]

Android cihazınızın ekranını çevirirken veya döndürürken activity yeniden create ediliyor. Aşağıdaki uygulamada bar yüklenirken çevirdiğimizde activity recreate edildiğinden yarıda kalıyor ilerleme. Yani dolmuyor. Dolması için tekrar buttona basmamız gerekiyor. OrientationSampActivity.java package com.orientation; import android.app.Activity; import android.app.ProgressDialog; import android.os.Bundle; import android.os.Handler; import android.util.Log; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.ProgressBar; public class OrientationSampActivity extends Activity { private […]