Mehmet Ethem SULAN :: Java Programlama Dili :: Java Mysql Veritabanı Bağlantısı(Java MySql Connection)

 

Forma girilen bilgileri “Kaydet” buttonuna tıklayınca veritabanına

kaydeden program.

CREATE TABLE `hakulkayit` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tc` varchar(255) NOT NULL DEFAULT ”,
  `ad` varchar(255) NOT NULL,
  `sifre` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`,`tc`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=latin1;

 

mysq tablo ismi:hakulkayit

package www.ethemsulan.com;
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPasswordField;
import javax.swing.JTextField;
public class FormOlustur extends JFrame{
 JButton kaydet;
 JButton iptal;
 JTextField kultcno;
 JTextField kuladi;
 JPasswordField kulsifre;
 JTextField kulemail;
 public FormOlustur(){
this.setBounds(500, 100, 350, 300);
this.getContentPane().setLayout(null);
JLabel etiket1=new JLabel();
etiket1.setText("Tc No: ");
etiket1.setForeground(Color.RED);
etiket1.setBounds(10, 8, 100, 20);
etiket1.setFont(new Font("Tahoma",
Font.ITALIC, 16));
etiket1.setToolTipText("tc no girin");
this.getContentPane().add(etiket1);

kultcno=new JTextField();
kultcno.setBounds(110, 8, 100, 20);
kultcno.setOpaque(false);
kultcno.setVisible(true);
this.getContentPane().add(kultcno);

JLabel etiket2=new JLabel("Kul Adi:");
etiket2.setBounds(10, 40, 100, 20);
etiket2.setForeground(Color.red);
etiket2.setFont(new Font("Arial", 
Font.ITALIC, 15));
etiket2.setToolTipText("Kul adi girin");
this.getContentPane().add(etiket2);
kuladi=new JTextField();
kuladi.setVisible(true);
kuladi.setBounds(110, 40, 100, 20);
kuladi.setOpaque(false);
this.add(kuladi);

JLabel etiket3=new JLabel();
etiket3.setText("Password Girin");
etiket3.setBounds(10, 60, 100, 20);
etiket3.setForeground(Color.green);
etiket3.setFont(new Font("Tahoma", 
Font.ITALIC, 15));
etiket3.setToolTipText("tc no giriniz");
this.getContentPane().add(etiket3);
kulsifre=new JPasswordField();
kulsifre.setEchoChar('*');
kulsifre.setBounds(110,60, 100, 20);
kulsifre.setOpaque(false);
this.add(kulsifre);

JLabel etiket4=new JLabel();
etiket4.setText("E-mail Ad:");
etiket4.setBounds(10, 90, 100, 20);
etiket4.setForeground(Color.ORANGE);
etiket4.setFont(new Font("Tahoma",
Font.ITALIC, 15));
etiket4.setToolTipText("E-mail adresi giriniz");
this.getContentPane().add(etiket4);
kulemail=new JTextField();
kulemail.setBounds(110,90, 100, 20);
kulemail.setOpaque(false);
this.add(kulemail);
 
kaydet=new JButton("Kaydet");
kaydet.setBounds(40, 200, 80, 20);
iptal=new JButton("Kapat");
iptal.setBounds(160, 200, 80, 20);
this.add(iptal);
this.show();
this.setDefaultCloseOperation
(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 VerEkle();
}
 private void VerEkle() {
iptal.addMouseListener(new MouseAdapter() {
public void mouseClicked(MouseEvent e){
if(e.getButton()==1){
System.exit(0);
}
}
});
   
kaydet.addMouseListener(new MouseAdapter() {
public void mouseClicked(MouseEvent e) {
Connection baglanti = null;
String tcno=kultcno.getText();
String ad=kuladi.getText();
String sifre=kulsifre.getText();
String email=kulemail.getText();
if (e.getButton()==MouseEvent.BUTTON1 & tcno.length()>5) {
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
baglanti = DriverManager.getConnection(
 "jdbc:mysql://localhost/ethemsulan", "root", "123");
PreparedStatement ifade=baglanti.prepareStatement(
"insert into hakulkayit(tc,ad,sifre,email)" +
         " values(?,?,?,?)");
ifade.setString(1, tcno);
ifade.setString(2, ad);
ifade.setString(3, sifre);
ifade.setString(4, email);
//eger exception yoksa verileri mysql kaydeder.
ifade.execute();
             
} catch (ClassNotFoundException e1){
System.err.println(
"com.mysql.jdbc.Driver yuklenme hatasi");
} catch (SQLException e1){
e1.printStackTrace();
} finally{
if (baglanti != null){
try {
baglanti.close();
} catch (SQLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
JOptionPane.showMessageDialog(
null, "Islem Basarili");
}
}
} else{
JOptionPane.showMessageDialog(
  null, "Bos Gecilemez");
}
}
});
getContentPane().add(kaydet);
}

 public static void main(String[] args) {
FormOlustur fr=new FormOlustur();
 } 
}

Orj Code:http://ethemsulan.pastebin.com/d337d8fe0

Eğer form ve bağlantı hakkında anlamadığınız şey varsa daha önceki kodlarımda detaylı olarak anlatılmıştır. Burada sadece bir örnek olması açısından daha önceki küçük örnekleri biraz değiştirerek anlamlı kuçük  bir uygulama oluşturmaya çalıştım.

Write a Comment

Let me know what you think?