Mehmet Ethem SULAN :: Java Programlama Dili :: Javada ArrayList Kullanımı
package www.ethemsulan.com;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayListKul {
public static void main(String[] args) {
//String tipinde arraylist tanimlar  
ArrayList<String> alf=new ArrayList<String>();
String[] alfabe={"a","b","c","ç","d","e","f",
"g","ğ","h","ı","i","j","k","l","m","n","o",
"ö","p","r","s","ş","t","u","ü","v","y","z"};
//Dizi elemanlari arrayliste ekler    
for (int i = 0; i < alfabe.length; i++) {
  alf.add(alfabe[i]);
  }
int say=0;
//arraylisteki elemanlari buyuk harfe cevirip ekrana yaz
for (String k : alfabe) {
System.out.print(k.toUpperCase()+"t");
  say+=1;
}
System.out.println();
//eger tip belirtmerzsek default olarak Object tipinde olur
ArrayList hrf=new ArrayList();
for (int i =say-1 ; i>=0 ; i--) {
hrf.add(alfabe[i].toUpperCase());
}
for (Object c : hrf) {
System.out.print(c+"t");
  }
  }
}

Orj Kod:http://ethemsulan.pastebin.com/d3b233bf5

ArrayList in javada kullanımı basitçe yukardaki gibidir. Alfabeyi önce büyük harfe çevirip yazıyor.Sonra tersten büüyk harfe çevirerek başka bir ArrayList e ekliyor.Eğer tipi belirtilmezse varsayılan tip Object tir.Yani bütün tipleri kapsar.

Write a Comment

Let me know what you think?