Mehmet Ethem SULAN :: Java Programlama Dili :: Klavyeden Basılan Tuşun ASCII Değerini ve Hangi Tuşa Basıldığını Gösteren Programın Java Kodu
KeyListener(Klavye Olay Algilayıcısı) interfacenin sahip olduğu keyPressed,keyTyped,keyReleased metodlarını kullanarak basılan tuşun hangi karekter olduğu ve ascii sayısal değerini form üzerinde eklenen labler lerde gösterdik. getKeyChar() bu metod girilen karekteri bulur. getKeyCode() bu da ascii karekterin karşılığını veriyor.
package www.ethemsulan.com;

import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;

public class KlavyeOlayAlg extends
 JFrame implements KeyListener{

JLabel lb=new JLabel("Bir Tusa Bas");
JLabel lb2=new JLabel();
JLabel lb3=new JLabel();
//Yapicinin icin de label,formun boyutlarini
//belirleyip ve lable leri forma ekledik
public KlavyeOlayAlg(){
this.setBounds(10, 20, 600, 500);
lb.setBounds(10, 20, 260, 60);
lb2.setBounds(10, 90, 300, 40);
lb3.setBounds(10, 120, 200, 40);
this.getContentPane().setLayout(null);
this.getContentPane().add(lb);
this.getContentPane().add(lb2);
this.getContentPane().add(lb3);
//klavyeyin olayini dinlemesi icin formu tetikliyoruz
//mutlaka tanimlanmalidir.
this.addKeyListener(this);
}
public static void main(String[] args) {
KlavyeOlayAlg obj=new KlavyeOlayAlg();
obj.show();
}

//klavyeden ilk tusa basildiginda calisan olaydir
//ve tusa basili kaldigi surece calismaya devam eder.
public void keyPressed(KeyEvent e) {

}
//keyPressed olayindan sonra calisir.keyPressed ve
//keyTyped tusa basili oldugu surece calisir.keyReleased
//elimizi tustan cektigimiz anda calisan olaydir
String veri="";
char k;
public void keyReleased(KeyEvent e) {
veri=String.valueOf(e.getKeyCode());
lb2.setText("Tusun ASCII Degeri-->"+veri);
k=e.getKeyChar();
lb3.setText("Basilan Tus-->"+String.valueOf(k));
}
//Son olarak bu olay calisir.
public void keyTyped(KeyEvent e) {
  lb.setText("Baska Bir Tusa Basin");
}
}

Orj Code:http://ethemsulan.pastebin.com/f4d174cd2

this.addKeyListener(this);  JFrame den kalıtımla gelen form anlamında ilk this. addKeyListener(this) bu da lablelerden hangisi tetiklenirse onu aliyor. Yani tetiklenen labeli forma ekler.Metodların içinde de bu labellere basılan tuşları text olarak yazılmasını sağladık.

Write a Comment

Let me know what you think?