Mehmet Ethem SULAN :: Java Programlama Dili :: Eclipse ile Javada JUnit Framework ile Test Yazma(assertEquals())

http://www.ethemsulan.com/2010/01/junit-ile-testler-nasl-yazlrresimli.html JUnit ile nasıl test yazılacağını resimli olarak anlattım.

package www.ethemsulan.com;
import junit.framework.TestCase;
public class TestJUnitSinifi extends TestCase {
//setUp() yapıcılara benziyor.nesne türetiyor
//her test metodu girişinde
 JUnitSinifi nesnem;
 protected void setUp() throws Exception {
//nesne oluşturulmuş
  nesnem=new JUnitSinifi();
  super.setUp();
 }
//bu test metodları genelde test ismiyle başlar ve 
//yapılmak isteinlen şey isme verilir.
//yani ben ismi okuduğumda test ile ne yapılmak
//istendiğini anlıyor olmam lazım
public void testOnveBesSayilarinCarpimiEllimi(){
//assert ile başlayan junit hazır metodlarıyla 
//testleri gerçekleşstiriyoruz carp metodunu çağırıyor 
//5 ve 10 çarpım sonucu 50 mi diye kontrol ediyor.
//genel de testler sorun yaratabilecek metodlar için yazılıyor
 assertEquals("5*10=50 mi?", nesnem.carp(5,10), 50);
}
//setUp() ile her etst için oluşturulan metod bu tearDown ile siliniyor.
//testler setUp() ve tearDown arasına yazılır
 protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 }
}

Orj Kod:http://ethemsulan.pastebin.com/f3bc1feff

//------------------------------------------

package www.ethemsulan.com;

public class JUnitSinifi {
//bu metod gelen iki tamsayının çarpım sonucunu dönderir
 public int carp(int i, int j) {
  return i*j;
 }
}

Orj kod:http://ethemsulan.pastebin.com/f5e79bf25

Write a Comment

Let me know what you think?