Mehmet Ethem SULAN :: Java'da Düzenli Ifadeler(Regular Expression Java Examples) :: Email Kontrolü yapan Java Örneği(How to Find or Validate an Email Address Java Example)
package www.ethemsulan.com;
import javax.swing.JOptionPane;
public class EmailKontrol {
public static void main(String[] args) {
String email=JOptionPane.showInputDialog("E-mail adresinizi girin");
//(?simx)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b
//girilend egerin email olup olmadigini kontrol ediyor
if (email.matches("(?simx)\b[A-Z0-9._%+-]+" +
"@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b")) {
System.out.println(email+" email adresidir");
} else {
System.out.println(email+" email degil");
} 
}
}

Orj Kod:http://ethemsulan.pastebin.com/f11eb0376

Comments

There is one comment for this post.

  1. Mehmet Ethem SULAN :: Android :: Android Contact Form TextArea(Multi-Line) and Single-Line Email Validation Sample on Mayıs 16, 2011 7:54 pm

    […] kullanılmış. Düzenli ifadeler örneklerine bakmak için Regular Expression linkini tıklayın. How to Find or Validate an Email Address Java Example linkinde daha önce yazdığım email kontrolü yapan kod örneğine bakabilirisniz. Daha önceki […]

Write a Comment

Let me know what you think?