Mehmet Ethem SULAN :: Çevik Yazılım ile Javada Proje Geliştirme :: Çevik Süreç (Agile Process) İle Javada Test Güdümlü Proje Geliştirme
package TestEthemSulan;
import BiletGuncelleUyg.BiletGuncelleUyg;
import BiletGuncelleUyg.GuncIslemiParameter;
import junit.framework.TestCase;
//test sınıfları TestCase frameworkunde türetilir
public class TestBiletGuncelleUyg extends TestCase {
 BiletGuncelleUyg bilGuncNesne;
 protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();
  bilGuncNesne=new BiletGuncelleUyg();
 }
//Bu metod icin ucus no bos yazisi consolye yazilacak.Cunku ucus no bos girildiginde
//veritabani gelen no ya gore gunceleleniyor.primary key dir.
public void testBiletGuncellemeBasarisizYanlisUcusNoGir(){
assertFalse(bilGuncNesne.guncIslemi(new GuncIslemiParameter(
  "", "Istanbul", "Ankara", "2010-09-08", "03:02:01",
  "04:00", "pegasus firmasi", 200, 33)));
}
//doğru girilen değerleri veritabanında günceller
public void testDogruGirilenUcusNoyaAitBiletBilgileriniGunc(){
assertTrue(bilGuncNesne.guncIslemi(new GuncIslemiParameter(
  "et34", "Istanbul", "Ankara", "2010-09-08", "03:02:01",
  "04:00", "pegasus firmasi", 200, 3)));
 }
 protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 } }

Write a Comment

Let me know what you think?