Mehmet Ethem SULAN :: Çevik Yazılım ile Javada Proje Geliştirme :: Test Güdümlü Yazılım ile Geliştirilen Java Projesi
package TestEthemSulan;
import AnaSayfaUyg.AnaSayfaUyg;
import junit.framework.TestCase;
public class TestAnaSayfaUyg extends TestCase {
 AnaSayfaUyg obj1;
//her test metodu içine girildiğinde,testSistemeLoginBasarisiz()
//testSistemeLoginYap() setUp() ile obj1 nesnesi oluştururulur.
protected void setUp() throws Exception {
 super.setUp();
 obj1=new AnaSayfaUyg();
}
//Test metodumuz.mail ve parola yanlış girilir sonuç 0 yani false olmasını bekleriz.
public void testSistemeLoginBasarisiz(){
 String mailYanlis="ethem@msn.com";
 String pasyanlis="yanlis";
assertEquals(0, obj1.sistemeGiris(mailYanlis, pasyanlis));
 }
//Test metodumuz doğru kul adi ve parola sonuc true olur
public void testSistemeLoginYap(){
 String mail="ethemsulan@gmail.com";
 String pas="123";
assertEquals(1, obj1.sistemeGiris(mail, pas));
 }
//Not:test sorun yaratabilecek metodlar için yazılır.Testin sonucunu biliyoruz.
//mesela doğru kul adi ve parola girilince sisteme giriş başarılı olur yanı true.
protected void tearDown() throws Exception {
 super.tearDown();
 } }

Write a Comment

Let me know what you think?