Mehmet Ethem SULAN :: Çevik Yazılım ile Javada Proje Geliştirme :: Aşırı Programlama(Extreme Programming) ile Java Projesi Uygulaması
package www.ethemsulan.com;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.Rectangle;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.*;
public class DuzenlenecekBiletiBul extends JFrame {
private static final long serialVersionUID = 1L;
private JPanel jContentPane = null;
private JLabel jLabel = null;
private JTextField jTextField = null;
private JButton jButton = null;
private JTextField getJTextField() {
 if (jTextField == null) {
 jTextField = new JTextField();
jTextField.setBounds(new Rectangle(103, 21, 96, 20));
  }
  return jTextField;
 }
Connection baglanti=null;
private JButton jButton1 = null;
private JButton getJButton() {
 if (jButton == null) {
 jButton = new JButton();
jButton.setBounds(new Rectangle(69, 88, 86, 30));
 jButton.setText("Ara");
jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
Str
ing uKontrol=jTextField.getText().trim();
if("".equals(uKontrol) | uKontrol==null){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ucus nUmarasini Girmek Zorundasiniz");
 }else{
 try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
 } catch (ClassNotFoundException e1) {
 e1.printStackTrace();
 }
 try {
baglanti = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:" +
  "//localhost/cevikyazilim", "root","123");
 } catch (SQLException e1) {
 e1.printStackTrace();
  }
Statement uygula = null;
 try {
uygula = baglanti.createStatement();
} catch (SQLException e1) {
e1.printStackTrace();
  }
ResultSet sonuc = null;
 int i=0;
 try {
//ucusno birincil anahtardır
sonuc = uygula.executeQuery("select * from " +
 "bilet where ucusno='"+uKontrol+"' ");
 } catch (SQLException e1) {
 e1.printStackTrace();
 }
String uNo=null;
String uNerden=null;
String uNereye=null;
String uTarih=null;
String uSaatkalkis=null;
String uSaatVar=null;
String uHavaYolu=null;
int uFiyat=0;
int uKolNo=0;
//gelen ucusno ait bilet bilgilerini veritabanından alıyor
//daha önce bunları detyalı anlattım.asıl amacım bileşen(form,button..) olduğu
//olduğu projeleri nasıl test edebiliriz.
try {
while (sonuc.next()) {
uNo=sonuc.getString(1);
uNerden=sonuc.getString(2);
uNereye=sonuc.getString(3);
uTarih=sonuc.getString(4);
uSaatkalkis=sonuc.getString(5);
uSaatVar=sonuc.getString(6);
uHavaYolu=sonuc.getString(7);
uFiyat=sonuc.getInt(8);
uKolNo=sonuc.getInt(9);
i=1;
}
} catch (SQLException e1) {
e1.printStackTrace();
 }
if(i==1){
BiletiGuncelle bilGunc=new BiletiGuncelle();
bilGunc.jTextField.setText(uNo.trim());
bilGunc.jTextField1.setText(uNerden.trim());
bilGunc.jTextField2.setText(uNereye.trim());
bilGunc.jTextField3.setText(uTarih.trim());
bilGunc.jTextField4.setText(uSaatkalkis.trim());
bilGunc.jTextField5.setText(uSaatVar.trim());
bilGunc.jTextField6.setText(uHavaYolu.trim());
bilGunc.jTextField7.setText(String.valueOf(uFiyat));
bilGunc.jTextField8.setText(String.valueOf(uKolNo));
bilGunc.setVisible(true);
setVisible(false);
}else{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Girilen Ucus No yanlis");
   }
  }
 }
 });
 }
 return jButton;
}
private JButton getJButton1() {
if (jButton1 == null) {
jButton1 = new JButton();
jButton1.setBounds(new Rectangle(194, 93, 74, 26));
jButton1.setText("Kapat");
jButton1.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
setVisible(false);
BiletIslemleri obj=new BiletIslemleri();
  obj.setVisible(true);
    }
   });
   
  }
  return jButton1;
 }
public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
 public void run() {
DuzenlenecekBiletiBul thisClass = new DuzenlenecekBiletiBul();
thisClass.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 thisClass.setVisible(true);
  }
 });
}
public DuzenlenecekBiletiBul() {
  super();
  initialize();
 }
private void initialize() {
this.setSize(314, 213);
this.setContentPane(getJContentPane());
this.setTitle("Bileti Sorgula Var mi yok mu?");
 }
private JPanel getJContentPane() {
if (jContentPane == null) {
jLabel = new JLabel();
jLabel.setBounds(new Rectangle(10, 22, 69, 16));
jLabel.setText("Ucun No:");
jContentPane = new JPanel();
jContentPane.setLayout(null);
jContentPane.add(jLabel, null);
jContentPane.add(getJTextField(), null);
jContentPane.add(getJButton(), null);
jContentPane.add(getJButton1(), null);
}
return jContentPane;
}
}

Write a Comment

Let me know what you think?