Mehmet Ethem SULAN :: Çevik Yazılım ile Javada Proje Geliştirme :: Çevik Süreç (Agile Process) ile Javada Test Güdümlü Proje Geliştirme
package TestEthemSulan;
import UyeSilmeUyg.UyeSilmeUyg;
import junit.framework.TestCase;
public class TestUyeSilmeUyg extends TestCase {
 UyeSilmeUyg uye;
 protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();
  uye=new UyeSilmeUyg();
 }
//Tc noyu kontrol ediyor varsa siler yoksa
//uayrı verir.uyeVarmi() metodumuz
 public void testYanlisTcNoGirildi(){
  assertEquals(0, uye.uyeVarmi("17"));
 }
public void testGirilenTcNoyaSahipUyeyiSil(){
 assertEquals(1, uye.uyeVarmi("13306778870"));
}
protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 } }

Write a Comment

Let me know what you think?