Mehmet Ethem SULAN :: Çevik Yazılım ile Javada Proje Geliştirme :: Çevik Süreç (Agile Process) ile Javada Test Güdümlü Uygulama Geliştirme
package TestEthemSulan;
import BiletSatmaSayfasiUyg.BiletSatmaSayfasiUyg;
import junit.framework.TestCase;
public class TestBiletSatmaUyg extends TestCase {
 BiletSatmaSayfasiUyg bilSat;
 protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();
  bilSat=new BiletSatmaSayfasiUyg();
 }
//Daha öncede yazmıştım.Test metodun ismi(testGelenUcusNoAitSatilanBiletiSil)
//yapılcak işlemi açıklıyor olmalı.Yanı ben metodun ismini
//okuduğumda bu metod ne yaptığını neyi test ettiğini banlamalıyım.
public void testGelenUcusNoAitSatilanBiletiSil(){
 String ucusNumarasiVer="et34";
assertEquals(ucusNumarasiVer.trim(),
  bilSat.biletSil(ucusNumarasiVer));
 }
protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 } }

Write a Comment

Let me know what you think?