Mehmet Ethem SULAN :: Java'da Düzenli Ifadeler(Regular Expression Java Examples) :: yy-mm-dd düzenli ifadenin(Regular Expression) java örneği
package www.ethemsulan.com;
import javax.swing.JOptionPane;
public class TarihKontrol {
public static void main(String[] args) {
//tarih formatini kontrol eden duzenli ifadedir
String dateTarih=JOptionPane.showInputDialog(
"Tarih girin format yyy-aa-gg seklinde");
if (dateTarih.matches(
"\d{4}-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])")) {
System.out.println("dogru");
} else {
System.out.println("yanlis");
} 
}
}

Orj Kod:http://ethemsulan.pastebin.com/f3f154fd9

4 rakamdan oluşan yil, iki rakamdan oluşan ay ve son ikisi de gün ve tanımlı oldukları aralığı kontrol eder.örneğin 2010-04-01 doğru. 2010-89-10 yanliş.

Comments

There is one comment for this post.

  1. Anonymous on Ocak 4, 2010 9:30 pm

    0001-12-29
    ve
    2010-02-31
    tarihlerini dogru olarak kabul edecektir. Ustunde biraz daha calisilirsa iyi olur kanaatindeyim.

Write a Comment

Let me know what you think?