Mehmet Ethem SULAN :: Servlet ve JSP(Java Server Pages) :: Cookie ile Login Bilgilerin Hatırlayan Servlet Örneği(servlet cookie example)
package www.ethemsulan.com;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class BilgiHatirlama extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response)throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter yaz = response.getWriter();
String kullaniciAdi, sifre, hatirlatma;
kullaniciAdi=request.getParameter("ad");
sifre=request.getParameter("parola");
hatirlatma=request.getParameter("bilgHatirla");
//checkbox seciliyse kulCookieIsmi ve kulCookieSifresi isminde
//iki cookie oluşturulur kullanıcı bilgisayarına
//response.addCookie(cookieSifre); ile gönderilir.
//kullaniciAdi ve sifre değerlerini içeriyorlar.
if(hatirlatma!=null){
Cookie cookieKullaniciAdi=new 
  Cookie("kulCookieIsmi", kullaniciAdi);
cookieKullaniciAdi.setMaxAge(900000);
 response.addCookie(cookieKullaniciAdi);
Cookie cookieSifre=new Cookie("kulCookieSifresi", sifre);
cookieSifre.setMaxAge(900000);
 response.addCookie(cookieSifre);
yaz.println("Bir daha ki sefere hatirlanirsiniz");
}else{
//eğer checkbpx seçili değilse boş cookiler gönderilir.
Cookie cookieKullaniciAdi=new Cookie("kulCookieIsmi", "");
cookieKullaniciAdi.setMaxAge(900000);
response.addCookie(cookieKullaniciAdi);
Cookie cookieSifre=new Cookie("kulCookieSifresi", "");
cookieSifre.setMaxAge(900000);
response.addCookie(cookieSifre);
 yaz.println("Bir daha ki sefere unutulursunuz");
 }
 yaz.println("
Tekrar Giris Icin:
" +
     "Yeniden Giris");
  } }

Orj Kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f21a9e58c

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
JSP Page
    <%!
  String kullaniciAdi="", sifre="";
    %><%
//kullanıcı bilgisayarında var olan tüm cookileri bir diziye atar
//cookiler anahtar=değer şeklinde tutulurlar map ler gibi.
  Cookie[] cokieler=request.getCookies();
  for(int i=0;i<cokieler.length;i++){
  Cookie cokieAktif=cokieler[i];
  String isimAl=cokieAktif.getName();
 String degerAl=cokieAktif.getValue();
    %><%--
//dikkat BilgiHatirla ismindeki servletteki kullanıcı bilgisayarına
//kulCookieIsmi ismiyle cookiye oluşturulmuştu.Şimdi bu isimle alıyoruz.
//Bu değer şu an var olan tüm kullanıcı bilgisayarındaki cookilerle
//chechbox tıklşanmışsa bu isimAl ve degerAl gönderilen cookilerle
//eşleşir ve bir sonraki giriş için ad ve şifre hatırlnır.Yanı
//eşleşme olduğunda text alanına value="" ve
// value="" yazılırlar
    --%> <%
if("kulCookieIsmi".equals(isimAl) & (degerAl!=null)){
  kullaniciAdi=degerAl;
}else if("kulCookieSifresi".equals(isimAl)& (degerAl!=null)){
   sifre=degerAl;
  }
  }//for() sonu
 %>
<form action="http://localhost:8084/KulBilgHatirlama/BilgiHatirlama"
   method="POST"> 
Kullanıcı Ismi: <input type="text" name="ad" value="">
Parolae: <input type="text" name="parola" value="">
Bir dahaki sefere beni hatirla <input type="checkbox" name="bilgHatirla">
<input type="submit" value="Gonder">

Orj Kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f4523f2fe

Write a Comment

Let me know what you think?