Mehmet Ethem SULAN :: JSP(Java Server Pages) :: Fibonacci Sayılarını Bulan JSP Örneği

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
JSP Page

 <%!private int ethemSulan1=0,ethemSulan2=1;%>
 <%while (ethemSulan2
 
 


<%
  ethemSulan2=ethemSulan1+ethemSulan2;
  ethemSulan1=ethemSulan2-ethemSulan1;
 }
%>
     

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f2764cd35

Servletlerin Dezavantajları;

Standart html araçları kullanılamıyor.

Sumumda iyi değiller.

JSP’nin avantajları;

JSP esnektir.Javanın gücünden faydalanılır.

JSP J2EE platformuna entegre olmuş bir teknolojidir.

JSP özgün takıları destekler.Html kolaylıkla yazılabilir ve değiştirilebilir.Fazla programcı bilgisini gerektirmez.

Geliştirme takımıyla ile tasarım takımın ayrı çalışmasına imkan tanır.

JSP sözdizimleri

JSP’de tanımlı olan değişkenler;

reques ve response—>veri alma göndermekiçin.  out–>.out.println() kelinde ekrana yazar.servlette tanımlalamız gerekiyor

session–>HttpSession nesnesidir ve jsp de otomatik oşuturulur

application(ServletContext)–>servlet ve jsp sayfalarında global yanı tüm uygulamadan

erişilmesi gerekn değişkeneler ServletContext te saklanırlır.

http://www.ethemsulan.com/2010/02/servlet-icinde-servletcontext-ile.html linkten bakabilirisiniz

config–>servletConfig nesnesidir sadece sayfaya özeldir.

http://www.ethemsulan.com/2010/02/java-servlet-ile-web-uygulamasnda.html linkten bakabilirisniz.

pageContext–>Sayfanın bir çok özelliğine ortak erişim için kullanılır

getRequest(),getResponse(),getOut(),getSession() gibi metodlari vardir

page–>this nesnesi gibidir.

Comments

There is one comment for this post.

  1. Mehmet Ethem SULAN :: Hibernate JSF(Java Server Faces) :: JSF(Java Server Faces) Hibernate Framework Example on Aralık 5, 2010 9:48 pm

    […] applet, sunucu tabanlı teknolojiler ise Servlet, daha sonra html web sayfaları içine eklemesiyle JSP ve JSF şeklinde teknolojileri sıralayabiliriz. Ayrıca Java Web Frameworkleri var. Eğer Netbeans […]

Write a Comment

Let me know what you think?