Mehmet Ethem SULAN :: Java'da Düzenli Ifadeler(Regular Expression Java Examples) :: Java ile Belirten Harfler ile Başlayıp Biten Kelimeyi Bulan Düzenli Ifade Kodu(compile(),find(),matcher(),group())
package www.ethemsulan.com;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class RegexKullanimi {
public static void main(String[] args) {
//m ile biten ve E ile baslayan kelimeleri bulur.
Pattern kalip=Pattern.compile("E.+?m");
Matcher esl=kalip.matcher("Bu cumlede Ethem tek " +
    "eslesiyor.Evkarlandim bu gun salla");
   while (esl.find()) {
System.out.println("Eslesen-->"+esl.group());
    }  }  }

orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f61c85875

Write a Comment

Let me know what you think?