Mehmet Ethem SULAN :: Servlet ve JSP(Java Server Pages) :: Java Servlet ile Web Uygulamasında web.xml içinde Yerel ve Genel Değişken Tanımlama Örneği(ServletContext() and ServletConfig())
package www.ethemsulan.com;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
//Bu sayfadayken shift + f6 basıp servleti çalıştırın.Ya da sağ tıklaytıp run file
public class WebXmlAyar extends HttpServlet {
protected void processRequest(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter yaz = response.getWriter();
ServletContext context=this.getServletContext();
String genelDeg=context.getInitParameter("globalDegisken");
yaz.println("web.xmlde tanimlanan global değişken-->"+genelDeg);
ServletConfig config=this.getServletConfig();
String yerelDeg=config.getInitParameter("localDegisken");
yaz.println("
WebXmlAyar servletin yerel değişkeni-->
"+yerelDeg);
    } 
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
        processRequest(request, response);
    } }

Orj Kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f1ee0fa3d

resim

web.xml tıklayıp en sağda xml yazılan yeri tıklayıp xmlde

kod yazın sevlet değişkenler için.Global ya da yerel değişken

bu şekilde tanımlanabilir.Bir önceki örnektede global değişken

in ikinci tanımlama yöntemi var.

Write a Comment

Let me know what you think?