Mehmet Ethem SULAN :: Java'da Düzenli Ifadeler(Regular Expression Java Examples) :: Javada Düzenli Ifade ile Sayı Kontrolu(Check String and Digits Regular Expression Java Example)
package www.ethemsulan.com;
import javax.swing.JOptionPane;
public class StringInt {
public static void main(String[] args) {
String kontrol=JOptionPane.showInputDialog("Bir sayi ya da string gir");
//girilen deger sayi yada string oldugunu bulur
 if(kontrol.matches("^\d+$")){
System.out.println("Girilen deger sayidir-->"+kontrol);
   }else{
System.out.println("Girilen deger stringtir-->"+kontrol);
    }  }  }

Bu örnek ile aynı işlevi gerçekleştiren başka bir kod :http://www.ethemsulan.com/2010/01/girilen-degerin-say-ya-da-string.html bakın.Yanı düzenli ifadeler bir çok farklı şekilde yazılabilir.

Write a Comment

Let me know what you think?