Mehmet Ethem SULAN :: MySql ile JavaServer Pages Standard Tag Library(JSTL) Projesi :: JavaServer Pages Standard Tag Library(JSTL) ile MySql Veritabanına Kayıt Ekleme(insert,)

<%--Dikkat web.xml içinde jstl de veriştabanına bağlanmak
için global bir değişken tanımladık.Bu uygulamada istediğimiz sayfada
veritabanına bağlanabiliriz bu şekilde.Yanı her sayfada
class.forName() ve connection ya da statement tanımlamatan kurtulduk. --%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/sql_rt" prefix="sql"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core_rt" %>
JSP Page
   
<%--!empty param.formIsbn formdaki isbn texti boş olursa kayit gerçekleşmez
Bu örnekte kitap adı ve isbn boş olmamalı.Ikisinin kontrolu yapılmış.
valuesteki ? lerine <sql:param 
<c:when test="${!empty param.formIsbn and !empty param.formAd}">
  
insert into kitap(isbn,ad,yazar,fiyat) values(?,?,?,?)
<sql:param value="${param.formIsbn}"/>
<sql:param value="${param.formAd}"/>
<sql:param value="${param.formYazar}"/>
<sql:param value="${param.formFiyat}"/>
  

Kayit basariliyla gerceklesti


  
   
 <c:out value="Ad ve ISBN bos olamaz.Kayit Gerceklesmedi MALESEF"/>
<a href="index.jsp">Geri Donup Bilgileri Tam Girin
   
   
 <a href="KitapListele.jsp">

Kayitli Kitaplari Gormek IcinAna sayfa: http://www.ethemsulan.com/2010/02/jstl-ile-mysql-veritabanna-kayt.html

Write a Comment

Let me know what you think?