Mehmet Ethem SULAN :: JSP(Java Server Pages) :: JSP ile Dosya Okuma Yazma Örneği(File, RandomAccessFile, FileOutputStream, writeBytes(),readLine(), seek(), createNewFile(), exists(), PrintWriter)

Bu örneği javada dosya işlemelri ya da diğer bir çok işlem olduğu gibi javada nasıl gerçekleşiyorsa jspde de aynı şekildedir.Yanı ben istediğim java paket ya da sınıfı import edip jspde kullanabilirim.Eğer dosya işlemelriyle ilgili fazla örnek istiyorsanız blog arşivinden Ocak ayına bakın : http://www.ethemsulan.com/2010_01_01_archive.html

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page import="java.io.File, java.io.FileOutputStream" %>
<%@page import="java.io.PrintWriter, java.io.RandomAccessFile" %>
<%@page import="javax.swing.JOptionPane" %>
JSP Page
    <%
File dosya=new File("c:/dosyam2.txt");
//dosya yoksa olustur
    if(!dosya.exists()){
    dosya.createNewFile();
    }
//doya bir outstream yani kanal olusturur.
FileOutputStream dosyaEris=new 
   FileOutputStream(dosya);
//kanala degeri yaziyor.socket yanı networktede böyledir.
PrintWriter yazici=new PrintWriter(dosyaEris);
String yazilacakDeger=
 JOptionPane.showInputDialog("Bir deger gir");
//daha önceki verileri silip bu yeni değeri yazar.
//Eğer silemden sonuna eklenmesini istiyorsak.okuyaz.seek ile dosya sonuna
//konumlamamız lazım.
  yazici.println(yazilacakDeger);
//Eğer açtığınız dosyayı kapatmazsanız.başka erişim olamıyor
//ve değer de yazılmıyor. yazici.close() yazılmalı ki dosyaya
//yazma ve başka erişim gerçekleşebilsin
    yazici.close();
RandomAccessFile okuYaz=
   new RandomAccessFile(dosya, "rw");
String sonaEkle="Bu satir yazialanalrin sonauna eklenilir.";
//Bu dosyanın sonuna konumlanır.
    okuYaz.seek(okuYaz.length());
    okuYaz.writeBytes(sonaEkle);
    okuYaz.seek(0);
    String satir=okuYaz.readLine();
    while(satir!=null){
    out.println(satir+"
");
    satir=okuYaz.re
adLine();
    }
    %>

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f4dc141c6

Comments

There are 2 comments for this post.

 1. candan on Haziran 28, 2010 4:39 pm

  Stream, writer close() etme işlemlerini finally bloğunda yapmanızı öneririm, bunun için de ilgili kodları try/catch blokları içine almanız lazım. close() işleminden önce oluşacak exceptionlarda stream/writer açık kalacaktır.

 2. malik on Ekim 6, 2012 10:28 pm

  kodlarınız hiç biri yaynlanmıyor , bilgilerinize

Write a Comment

Let me know what you think?