Mehmet Ethem SULAN :: JSP(Java Server Pages) :: JSP ile PostgreSql Kayıtları XML Formatına Dönüştüren ve XSL ile Stilli Ekrana Yazan Kod(Using XML,XSL and JSP together)
<?xml version="1.0" ?>
<%-- sayfanin en basina yazin--%>
<%@page contentType="text/xml"%>
<%@page import="java.sql.DriverManager,java.sql.Connection" %>
<%@page import="java.sql.PreparedStatement, java.sql.ResultSet" %>
<%!
Connection baglanti=null;
PreparedStatement ifade=null;
ResultSet sonuc=null;
%>
<%
try{
Class.forName("org.postgresql.Driver");
baglanti=DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql:" +
    "//localhost/postgres", "postgres", "ethemsulan");
ifade=baglanti.prepareStatement("select * from kitap");
sonuc=ifade.executeQuery();
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
//KitapSt.xsl ile bu sayfa ayni klasorde olduguna dikkat edin
//eger farkli yerdeyse yerini belrtin.,..xml dir
//verileri postgresql veritabanindan cekiyor.
%>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="KitapSt.xsl"?>

  <%
  while(sonuc.next()){
  %>
  
    
      
    
    
      
    
    
      
    
    
      
    
  
  <%
  }
baglanti.close();
  %>

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f3cee91af

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output method="html"/><xsl:template match="/">
KitapSt.xsl
<table border="1" with="850" cellpadding="4" cellspacing="2">
<td bgcolor="#ff8089">Kitap ISBN
<td bgcolor="#af8090">Ad
<td bgcolor="#bf3310">Yazar
<td bgcolor="#cf5582">Fiyat
<xsl:for-each select="katalog/kitap">
<td bgcolor="green">
  <xsl:value-of select="isbn"/>
<td bgcolor="#998844">
   <xsl:value-of select="ad"/>
<td bgcolor="#bbbbbb">
   <xsl:value-of select="yazar"/>
<td bgcolor="red">
  <xsl:value-of select="kitapfiyati"/>
 
    </xsl:for-each>Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f46c4472f

xml ya da xsl oluşturmak için uygulamamızı sağ tıklayıp new—>other—>xml den seçebiliriz.Aşağıda resimde bir çok seçenek gösterilmiş.css için en üstte webi seçin.

xslol 

Netbenasede .xsl ve .jsp aynı yerde olduğuna dikkat edin.Ve her zaman ki gibi postgresql jdbc driveri yüklemeyi unutmayın.Eğer veritabanı kodlarını tam anlaamdıysanız:http://www.ethemsulan.com/2010/02/transaction-nedir-ve-jsp-ile-postgresql.html bakabilirsiniz.

pr

Xsl xml e stil eklemek için geliştirilmiştir.Xml, xsl için moremotion programını: http://www.turkprogram.com/download/Moremotion-Xml-Editor.html indirebilirisniz.Bu kod postgresqlden kayıtları jsp ile xml formatına döüştürüp ve xsl ile stil verilerek ekrana yazılır.Xml’e dönüşen verileri farklı platformlardan kullanabiliriz.Bu örneğin amacı jspde xml nasıl kullanıldığını göstermektir.Çıktıya bakmak için: http://prntscr.com/45nm

Write a Comment

Let me know what you think?