Mehmet Ethem SULAN :: Servlet ve JSP(Java Server Pages) :: JSP ile Servlet Örneği
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
JSP Page


<%--
href ye Servleti kendi ismiyle çağırıyoruz.yanı ServletUygulamasi.java
şeklinde çağırmıyoruz.Çünkü tarayıcı
http://localhost:8084/ServletUygulamasi/ServletUygulamasi
çağırıyor.Jsp de yorum satırlarıda bu şekildedir.
--%>
Bu index.jsp sayfasıdır.

<a href="ServletUygulamasi">ServletUygulamasi

ismindeki servleti cagir


Orj Kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f6a83ee93

//------------------------------------------------------------------------

package www.ethemsulan.com;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class ServletUygulamasi extends HttpServlet {
protected void processRequest(HttpServletRequest
request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();
try {
//Servletlerde bu şekilde bir çok println()
//tanımlaması zorluğundan jsp doğmuştur.Aslında ikisi
//aynı güce sahipler sadece biri kolaylık sağlar.
out.println("");
out.println("");
out.println("ServletUygulamasi");  
out.println("");
out.println("");
out.println("

Servlet ismi ile uygulama ismi ayni olmali deniliyor!

");
out.println("");
out.println("");

} finally {

out.close();
}
} 
protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
processRequest(request, response);
} 
protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
processRequest(request, response);
}

public String getServletInfo() {
return "Short description";
} }

Orj Kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f663cb245

s1

projemizin üzerine sağ tıklayıp new den sevrleti seçiyoruz.

s2

Uygulama simiyle aynı isimde değer veriyoruz.

s3

Yukaredaki değerler .xml içinde tanımlanırlar

s4

+ yazılan yeri tıklayıp doPost() ve doGet() metodlarına gidilir./* ve */ değerleri silin.Servlet çağrıldığında yapılmasını istediğimiz değerler html olarak yazılır.

s6

WE-INF altındaki we.xml dopsyasına tıklayıp en sağda gösterilen işaretlenen xml tıklayıp nasıl tanımladıklarını görebiliriz.Bir çok işlemi buradan gerçekleştirebiliyoruz.

Write a Comment

Let me know what you think?