Mehmet Ethem SULAN :: JSP(Java Server Pages) :: JSP’de JavaScript Kullanma, Form Bilgileri ve Email Validasyonu, ile Yönlendirme
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
JSP Page 
      <%!
String formAd,formParola,formEmail,formIl,formEgitim,
formAnadil,formIngilizce,formRusca,formIlgi,formHatirla;
      %><%
formAd=request.getParameter("ad");
formParola=request.getParameter("parola");
formEmail=request.getParameter("email");
formIl=request.getParameter("il");
formEgitim=request.getParameter("egitim");
formAnadil=request.getParameter("anadil");
formIngilizce=request.getParameter("ingilizce");
formRusca=request.getParameter("rusca");
formIlgi=request.getParameter("ilgi");
formHatirla=request.getParameter("hatirla");
      %>
<%--ad ve parola boş girilirse forward ile index.jsp ye yönlendiriyor
Bu sayfa hiç görünmez.--%>
<% if(formAd.length()==0 || formParola.length()==0){ %>
 
     <jsp:forward page="index.jsp"/>
<%--Email formatını regex ifadeyle kontrol edilmiş.Eğer doğru
format girilirse bilgiler yazıyor.Aksi halde else ile
ile linki tıklayıp geri dönebiliriz.--%>
      <%
 } else if (formEmail.matches("(?simx)\b[A-Z0-9._%+-]+" +
    "@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b")) { %>
Kullanici adiniz:

  Parola:

  Email adresiniz:

  Yaşadığınız il:

  Eğitim: 

  Ana diliniz:

  Yabanci diliniz:<%
  if(formIngilizce!=null){
  out.print(formIngilizce+"
");
  }if(formRusca!=null){
  out.print(formRusca);
  }
    %>
  
Ilgi alanınız:

    <% if(formHatirla!=null){
out.println("Hatirlanma:"+formHatirla);
    } %>

<%--Uyarı email kontrolunu yapan if in } parantezi aşağıdakidir.--%>
    <%
  } else {
    %>
<%-- javascrip kullanılmış.Eğer bu linki tıklayıp geri dönerseniz
daha önce yazdığınız form bilgileri parola dışında sıfırlanmıyor.
Bununla forward ile yönlendirmenin farkını göstermeye çalıştım.--%>

<a href='javascript: history.back()'>

Geri donup emailin dogru formatını gir

    
<%-- Uygulamada resim isminde bir klasörüm var.Resimlerden biri ben.jpg
dikkat eğer ben.JPG yazarsanız bulamaz.Büyük-küçük harfe duyarlıdır.
Diğer resimde grt.PNG dir.grt.png yanlış olur--%>
<img src="./resim/ben.jpg" with="100" height="50">

<img src="./resim/grt.PNG" with="100" height="50">
  

Form sayfasi: http://www.ethemsulan.com/2010/02/jspde-html-ile-form-olusturma.html

Write a Comment

Let me know what you think?