Mehmet Ethem SULAN :: JSP(Java Server Pages) :: JSP’de HTML ile Form Oluşturma
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
JSP Page
<%--genel olarak html ile form bilgilerini kullanmaya çalıştım.Label nasıl kullanıldığını
göstermek için yazdım.kontrol.jsp de session veya cookie oluşturulmuyor.
JSP ve Servlet örneklerinde oturum nasıl oluşturulduğunu açıklamıştım.--%>
<form action="Kontrol.jsp" method="POST">
  <table border="1">
Kullanici Adiniz:
<input type="text" name="ad" />
 Parola:
<input type="password" name="parola">
E-mail:
 <input type="text" name="email"/>
Bulunduğunuz Il:
<select name="il">
     Canakkale
     Istanbul
     Ankara
  
Eğitim Durumunuz:

<input type="radio" name="egitim" value="Lisans" checked>Lisans

<input type="radio" name="egitim" value="Yuksek Lisans">Yuksek Lisans

Bildiğiniz Dilelr:
<input type="checkbox" name="anadil" value="Turkce" checked>Türkçe

<input type="checkbox" name="ingilizce" value="Ingilizce">Ingilizce

<input type="checkbox" name="rusca" value="Rusca">Rusça

 Ilgi alanınız:
<textarea name="ilgi" cols="10" rows="3">
Bilgileri hatirla:
 <label id="a">
<input type="checkbox" name="hatirla" value="evet" id="a">
   Kullanici adi ve parola hatirla
   

 <input type="submit" value="Gonder" />
<input type="reset" value="Iptal" />

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f3eb3a78

kontrol.jsp orjinal kodu:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f55534c9d

Servlette yönlendirme linki: http://www.ethemsulan.com/2010/02/bir-servlet-sayfasn-digerine-sunucu.html

Write a Comment

Let me know what you think?