Mehmet Ethem SULAN :: MySql ile JavaServer Pages Standard Tag Library(JSTL) Projesi :: JSTL ile MySql Database Kayıt Listeleme(, select)
<%--Dikkat web.xml içinde jstl de veriştabanına bağlanmak
için global bir değişken tanımladık.Istediğimiz sayfada
veritabanına bağlanabiliriz bu şekilde.Yanı her sayfada
class.forName() ve connection ya da statement tanımlamatan kurtulduk. --%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/sql_rt" prefix="sql"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core_rt" %>
JSP Page

  <sql:query var="sonucKumesi">
    select * from kitap
  
 <table border="1">
Kayit Guncelle
Kitap ISBNKitap Adi
 Kitap YazariKitap Fiyati
 Kayit Sil
<%--sonucaKumesinden foreach ve satir isminde değişkenle tüm sonuçları yazıyoruz.
Ben değişken ismine satir dedim ama genelde i kullanılır.Yanı istediğiniz ismi verebilirsiniz
var ile değişken tanımlıyoruz.items de tum sonucKumesi ssatırları eklenmiş.--%>
<c:forEach var="satir" items="${sonucKumesi.rows}">
   
<%-- içinde hidden olarak form oluşturulmuş ve
burdaki bilgileri Duzenle.jsp sayfasına gönderiyoruz.--%>
<form action="Duzenle.jsp" method="POST">
<%--value="${satir.isbn}" veritabanındaki bilgileri çekipi yazıyor.
databasedeki tablo sutun adlari isbn,ad,yazar,fiyat şeklindedir--%>
<input type="hidden" name="listeleIsbn" value="${satir.isbn}" />
<input type="hidden" name="listeleYazar" value="${satir.yazar}" />
<input type="hidden" name="listeleFiyat" value="${satir.fiyat}" />
    <input type="submit" value="Guncelle" />
     
  <c:out value="${satir.isbn}"/>
  <c:out value="${satir.ad}"/>
  <c:out value="${satir.yazar}"/>
   <c:out value="${satir.fiyat}"/>

<%--silde de sadece i
sbn yi almam yeterlidir.Sil.jsp de gelen
isbnye ait kaydı siliyorum.isbn tablomun primary keyidir. --%>
<form action="Sil.jsp" method="POST">
<input type="hidden" name="listeleIsbn" value="${satir.isbn}" />
<input type="submit" value="Sil" />
 


<a href="index.jsp">

Kayit Ekleme Sayfasina Don


  

Ana sayfa:http://www.ethemsulan.com/2010/02/jstl-ile-mysql-veritabanna-kayt.html

Comments

There is one comment for this post.

 1. super mario sunshine 64 on Ekim 10, 2011 9:40 am

  I now, this is a great article.A successful blog needs unique, useful content that interests the readers

Write a Comment

Let me know what you think?