Mehmet Ethem SULAN :: MySql ile JavaServer Pages Standard Tag Library(JSTL) Projesi :: JSTL ile MySql Veritabanı Kayıt Düzenle
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/sql_rt" prefix="sql"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core_rt" %>
JSP Page
<%--KitapListele.jsp den gelen bilgileri bu sayfada değiştirip
Guncelle.jsp ye gönderince orada ad kontrol edilip kayit gerçekleşiyor.
ısbn hidden olarak geliyor çünkü tabloda primary keydir ve değişmemesi lazım.--%>
<form action="Guncelle.jsp" method="POST">
<input type="hidden" name="guncelleIsbn"
    value="${param.listeleIsbn}" />
Ad:<input type="text" name="guncelleAd"
     value="${param.listeleAd}" />
Yazar:<input type="text" name="guncelleYazar"
       value="${param.listeleYazar}" />
Fiyat:<input type="text" name="guncelleFiyat"
       value="${param.listeleFiyat}" />

<input type="submit" name="tiklandiginda" value="Guncelle" />
      
 

Ana sayfa:http://www.ethemsulan.com/2010/02/jstl-ile-mysql-veritabanna-kayt.html

Write a Comment

Let me know what you think?