Mehmet Ethem SULAN :: MySql ile JavaServer Pages Standard Tag Library(JSTL) Projesi :: JSTL ile MySql Veritabanı Kayıt Güncelleme(update, )
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/sql_rt" prefix="sql"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core_rt" %>
JSP Page
<%--<c:if test="${!empty param.guncelleAd}"> ad değişkeni eğer boşsa yanı null ise kayit gerçekleşmez.
Duzenle.jsp den gelen kayitlar güncelleniyor.Eğer ad boş değilse  ile
KitapListele.jsp ye gönderiliyor.Yanı kayıt gerçekleşip hemen yönlendidiriliyor.
Eğer ad boş gelirse o zaman ad alanı boş olmaz ve  ile belirtilen link çıkar.--%>
<c:if test="${!empty param.guncelleAd}">
     
update kitap set ad=?, yazar=?, fiyat=? where isbn=?
<sql:param value="${param.guncelleAd}"/>
<sql:param value="${param.guncelleYazar}"/>
<sql:param value="${param.guncelleFiyat}"/>
 <sql:param value="${param.guncelleIsbn}"/>
   
   <c:redirect url="KitapListele.jsp"/>
   </c:if>

Ad alanı boş geçilemez


<a href="KitapListele.jsp">Listeye Geri Donmup Dogru Bilgiler Girin
    

Ana sayfa:http://www.ethemsulan.com/2010/02/jstl-ile-mysql-veritabanna-kayt.html

Write a Comment

Let me know what you think?