Mehmet Ethem SULAN :: MySql ile JavaServer Pages Standard Tag Library(JSTL) Projesi :: JSTL ile MySql Veritabanına Kayıt Ekleme,Silme,Güncelleme(,, ,,, )

Veritabanı tablosu.Bazı kontroller yapılmamış mesela fiyat int girilmesi gerekir.String girilirse hata verir.Sadece jstl nasıl kullanıldığını ve her sayfada veritabanına bağlanmadan aynı connection, class.forName(),statement ifadelerini tanımlamadan veritabanına bağlabilmeyi basitçe göstermeye çalıştım.Bunu biz web.xml de bağlantı verilerini tanımlayarak uygulamanın içinde herhangi bir sayfada veritabanına bağlanabiliriz.

global

Apache tomcat sunucusu,jstl ve mysql jdbc driveri olması gerekir.

tablo resmi:

kt 

Isimler karışmasın diye diğer form text isimlerini tablodaki alanalrına başına hangi sayfadan geldiğini belirtecek şekilde isimlendirdim.Çünkü hangi kod hangi textteki değeri aldığı önemli.jstl tag kütüphanlerine de dikkat edin.

Ana sayfa yanı index.jsp kodu aşağıda ve diğer sınıfların da orjinal kodların linklerini belirtecem.

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
JSP Page

Kitap Ekleme Formu


<form action="KitapEkle.jsp" method="POST">
 <table border="1">
Kitap ISBNKitap Adi
Kitap YazariKitap Fiyati

<input type="text" name="formIsbn" />
<input type="text" name="formAd"/>
<input type="text" name="formYazar" />
<input type="text" name="formFiyat"/>
<input type="submit" value="Kayit Ekle" />
<input type="reset" value="Iptal" />

<a href="KitapListele.jsp">

Kayitli Kitaplari ListeleTüm sayfaların kodları:

http://www.ethemsulan.pastebin.com/f919a8a9

http://www.ethemsulan.pastebin.com/f7820051f

http://www.ethemsulan.pastebin.com/fc3695b4

http://www.ethemsulan.pastebin.com/f1a920a51

http://www.ethemsulan.pastebin.com/f43b7efac

http://www.ethemsulan.pastebin.com/f7a895e5d

web.xml: http://www.ethemsulan.pastebin.com/f41fdec19

Comments

There are 2 comments for this post.

  1. Mehmet Ethem SULAN :: Hibernate JSF(JavaServer Faces) :: JSF(JavaServer Faces) Hibernate Framework Example on Kasım 6, 2010 2:57 pm

    […] ile veritabanından çekilen ad recorduna erişiyoruz. Daha iyi anlamak için JSTL ile MySql örneğine bakabilirsiniz. Cikti aşağıdaki gibidir. Diğer dosyaların da sadece kodlarını […]

  2. orçun on Şubat 6, 2012 3:15 pm

    kitap ekle ve güncelle.jsp kodlarını tekrar koyarmısınız.veridğiniz linklerde sadece bu 2 si eksik

Write a Comment

Let me know what you think?