Mehmet Ethem SULAN :: Test Güdümlü Yazılım(Test Driven Development) :: Çevik Süreç (Agile Process) İle Javada Test Nasıl Yazılır
//www.ethemsulan.com
package TestPaketi;
import Robotlar.Robot1;
import Robotlar.Robot1SuperSinif;
import Robotlar.Robot2;
import Robotlar.Robot2SuperSinif;
import Yonetim.Engine;
import Yonetim.EngineSuperSinif;
import junit.framework.TestCase;
public class TestEngine extends TestCase {
	EngineSuperSinif obje;
	Robot1SuperSinif r1;
	Robot2SuperSinif r2;
protected void setUp() throws Exception {
		super.setUp();
		obje=new Engine();
	r1=new Robot1SuperSinif();
		r2=new Robot2();
	}
//Robot2 icinde default speed2=10 dur
//(23-3)/10*5=90 kalan enerji
public void testRobot2HareketSirasindaHarcadigiEnerji(){
assertNotNull("Harekete gore enerji harca",
		 obje.harEnerHarc2(23, 3));
		}
//Eger hesaplanana deger sifirdan buyuk degilse ates yapilmaz
//yerini degistirir.Yani hareket eder.
public void testRakipteHasarOlusmuyorsaAtesedilmez(){
		assertEquals(0, obje.saldir1());
		}
//Robot1 icindeki speed1=1 default deger verdim.
//(12-2)/2*5=75 olur
public void testRobot1HareketEdinceEnerjiHarcar(){
	assertNotNull("robot2 hareket enerjisi harcar",
		obje.harEnerHarc1(12, 2));
	}
protected void tearDown() throws Exception {
		super.tearDown();
	} }
//---------------------------------------------------
//www.ethemsulan.com
package TestPaketi;
import Robotlar.Robot1;
import junit.framework.TestCase;
public class TestRobot1 extends TestCase {
//Sorun olusturabilecek metodlari test ediyoruz.
	Robot1 nes;
protected void setUp() throws Exception {
		super.setUp();
		nes=new Robot1();
	}
public void testNegatifDegerRandomdaOlamaz(){
assertEquals("Negatif deger 1 donder", 1, 
		nes.degerDagit1(-3, 0));
	}
//degerDagit1(51,40):40 ve 51 dahil olmak ızere rastgele deger uretir
public void testRastgeleSayiUret(){
assertEquals("rastgele deger uret", 50,
		nes.degerDagit1(50, 50));
	}
public void testToplamEnerjiSifirDegil(){
	assertEquals(true, nes.unit1Dagit());
	}
public void testEnerjiBittiRobotOldu(){
		nes.setEnergy1(100);
assertEquals(false, nes.unit1Dagit());
	}
protected void tearDown() throws Exception {
		super.tearDown();
	}
}
//--------------------------------------------------------------
//www.ethemsulan.com
package TestPaketi;
import Robotlar.Robot2;
import junit.framework.TestCase;
public class TestRobot2 extends TestCase {
	Robot2 obj;
protected void setUp() throws Exception {
		super.setUp();
		obj=new Robot2();
	}
public void testTamSayiOlmazsaHataVerir(){
assertEquals(1, obj.degerDagit2(-20, -10));
	}
public void testBelirlenenAraliktaTamsayiUret(){
assertSame(obj.degerDagit2(20, 20), obj.degerDagit2(20, 20));
	}
public void testFarkliAraliktaFarklidegerUret(){
assertNotSame(obj.degerDagit2(40, 30), obj.degerDagit2(15, 8));
	}
public void testParametrelereToplamEnerjiPaylastir(){
assertTrue("Enerji bitmedi ve paylastirma basarili", 
		obj.unit2Dagit());
	}
public void testRobot2SavasiKaybetti(){
		obj.setEnergy2(100);
		assertFalse(obj.unit2Dagit());
	}
protected void tearDown() throws Exception {
		super.tearDown();
	}
}

Ana Sayfa:http://www.ethemsulan.com/2010/03/cevik-surec-agile-process-ile-javada.html

Comments

There is one comment for this post.

  1. Tayfur Yilmaz on Ağustos 18, 2010 4:29 pm

    Seneye bu dersi tekrardan alacağım için yazdiğin makalaleer benim için çok yararlı olacak başarıların devamını dilerim etocan 🙂

Write a Comment

Let me know what you think?