Mehmet Ethem SULAN :: Java Programlama Dili :: Java’da StringBuilder ile String Işlemleri
package www.ethemsulan.com;
import javax.swing.JOptionPane;
public class StringTopla {
public static void main(String[] args) {
//Stringlere ait bir çok işlemi gerçekleştirir.
StringBuilder toplamString=new StringBuilder();
for (int i = 0; i < 3; i++) {
String k=JOptionPane.showInputDialog("Bir string gir");
//append() stringbuilera ait metodtur.
		toplamString.append(k);
	}
System.out.println(toplamString);
//Bu örnekte stringleri toplanmış.Bunu string topla+=k
//şeklinde de yapabilirdik ama o zaman null değer eklenecekti
//String toplamString2 = null;
//for (int i = 0; i < 2; i++) {
//	toplamString2+=JOptionPane.showInputDialog("Bir string gir");
//}
//System.out.println(toplamString2);
	}
}

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/JtSMuBXR

StringBuilder sınıfına ait bir çok metod var. toplamString. Ctrl+space basınca metodlardan hangileri işinize gerekiyorsa kullanabilirisniz.Görüntü için:http://prntscr.com/7efp

Comments

There is one comment for this post.

  1. okanakyuz on Nisan 26, 2010 10:05 am

    kısa net olmuş

Write a Comment

Let me know what you think?