Mehmet Ethem SULAN :: Java Recursive Methods :: How to Do Preorder Traversal in Binary Tree in Java(Java ile ikili ağaç oluşturma örneği)

Tree
Dugum bir nesnedir.Kendi degerini ve sag ve sol degerleri tutuyor
AnaSinif.java

package ethemsulan.com;
public class AnaSinif {
  public static void main(String[] args) {
//Nesne olusturup teker teker dugum ekleniyor ve sonrada sirayla yaziliyor
  AgacOlustur agacNesne= new AgacOlustur();
  agacNesne.rootOlustur(55);
  agacNesne.rootOlustur(21);
  agacNesne.rootOlustur(17);
  agacNesne.rootOlustur(111);
  agacNesne.rootOlustur(33);
  agacNesne.rootOlustur(27);
  agacNesne.rootOlustur(8);
  agacNesne.rootOlustur(34);
  agacNesne.rootOlustur(22);
  agacNesne.siraylaYaz(agacNesne.getKokDugum());
  }
}

Orjinal kod
NodeOlustur.java

package ethemsulan.com;
public class NodeOlustur {
//Bir sonraki nodlari tutmayi saglar.
//Bu nesne yani dugum olusturuldugu yerde sag-sol ve ve value
//degerleri kendi icinde barindirir.
  private int deger;
  private NodeOlustur sag;
  private NodeOlustur sol;

  public int getDeger() {
    return deger;
  }
  public void setDeger(int deger) {
    this.deger = deger;
  }
  public NodeOlustur getSag() {
    return sag;
  }
  public void setSag(NodeOlustur sag) {
    this.sag = sag;
  }
  public NodeOlustur getSol() {
    return sol;
  }
  public void setSol(NodeOlustur sol) {
    this.sol = sol;
  }
}

Orjinal kod
AgacOlustur.java

package ethemsulan.com;
public class AgacOlustur {
//baslangicta kokDugum yani ana dugum yoksa olusturulur
  private NodeOlustur kokDugum;

  public NodeOlustur getKokDugum() {
    return kokDugum;
  }

  public void setKokDugum(NodeOlustur kokDugum) {
    this.kokDugum = kokDugum;
  }
//kokDugum(yoksa) olusturulduktan sonra roota bagli yapraklar olusturan metod cagrilir.
public void rootOlustur(int sayi)
{
  if(kokDugum == null)
  {
    kokDugum = new NodeOlustur();
    kokDugum.setDeger(sayi);
  }
  yaprakOlustur(kokDugum,sayi);
}
public void yaprakOlustur (NodeOlustur ust,int sayi)
{
//degeri ana dugumdeki degerden buyukse sagda yeni node olusturulur
  if (sayi>ust.getDeger())
  {

    if(ust.getSag()== null)
    {
      ust.setSag(new NodeOlustur());
      ust.getSag().setDeger(sayi);
      System.out.println(ust.getDeger()+"-->sagındaki deger-->" +ust.getSag().getDeger());
    }
//dugum olusturan metodu tekrar cagirir.
    yaprakOlustur(ust.getSag(),sayi);
  }
//degeri ana dugumdekiki degerden kucukse solda dugum olustur
   if (sayi<ust.getDeger())
  {
    if(ust.getSol()== null)
    {
//dugum yoksa olustur degeri ekle ve ekrana yaz
      ust.setSol(new NodeOlustur());
      ust.getSol().setDeger(sayi);
      System.out.println(ust.getDeger()+"-->solundaki deger-->" +ust.getSol().getDeger());
    }
//metodu tekrar cagir
    yaprakOlustur(ust.getSol(),sayi);
  }
}
//Degerleri sirayla(kucukten-buyuge) ekrana yazar
public void siraylaYaz (NodeOlustur ust)
{
//sag yapraga yani sona ulasmayana kadar agaci tara ve once sol sonra da sag degeri yaz
  if (ust != null)
  {
    siraylaYaz(ust.getSol());
    System.out.print(ust.getDeger());
    siraylaYaz(ust.getSag());
  }
  System.out.println();
}
}

Orjinal kod

Write a Comment

Let me know what you think?