Mehmet Ethem SULAN :: Genel Bilgiler :: Compile and Run Java Class from Command Line Linux

Linux komut satırından java sınıfını derleyip çalıştırdım.
Compile için: java -classpath “your_jdk_url” your_java_class_url/yourTestClassName.java
jdk

root@ethem:/home/ubuntu# javac -classpath "/usr/lib/jdk1.6.0_23/bin/" /home/ubuntu/workspaceWeb/CommandLine/src/Test.java

cd /home/ubuntu/workspaceWeb/CommandLine/sr komutu Test.class derslenmiş dosyasını okuyoruz.
linux_command
java your_compiled_class_name

root@ethem:/home/ubuntu# cd /home/ubuntu/workspaceWeb/CommandLine/src
root@ethem:/home/ubuntu/workspaceWeb/CommandLine/src# java Test

Yazilan: Linux command line


public class Test {
	
	public  static void yaz(String str)
	{
		System.out.println("Yazilan: "+str);
		
	}
	public static void main(String[] args) {
		String s="Linux command line";
		yaz(s);

	}
}

Write a Comment

Let me know what you think?