Mehmet Ethem SULAN :: Java Programlama Dili :: WindowBuilder Java Applet Event Listener

WindowBuilder Eclipse plugini kullanarak Java Applette panel tıklandığı noktada kırmızı renkli bir çember/oval/elips çizmeye çalıştım. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi paneli sağ tıklayıp event ekledim. Bu şekilde buttona veya labele kısacası herhangi bir componente event ekleyebiliriz.
java applet
Aşağıdaki resimde de paneli tıklayarak Yasemin’nin Y sini küçük çemberlerle çizmeye çalıştım.
çıktı
CemberCizme.java

package ethemsulan;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseMotionAdapter;

public class CemberCizme extends JApplet {
//Baslangic degerleri sifir oldugundan bir tane cember (0,0) da ciziyor ilk basta
	int xEks;
  int yEks; 
	/**
	 * Create the applet.
	 */
	public CemberCizme() {
		getContentPane().addMouseListener(new MouseAdapter() {
//Applette tiklandigi konuma bir cember ciziyor
			@Override
			public void mouseClicked(MouseEvent e) {
				paint(getGraphics());
			}
		});
//Mousenin x ve y konumlarini surekli guncelliyor
		getContentPane().addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {
			@Override
			public void mouseMoved(MouseEvent e) {
				xEks=e.getX();
				yEks=e.getY();
			}
		});
		
		getContentPane().setLayout(null);

	}
//Kirmizi renkte bir cemebr ciziyor
	@Override
	  public void paint(Graphics g) {
		g.setColor(Color.red);
    g.drawOval(xEks, yEks,20,20);
    
  }

}

Write a Comment

Let me know what you think?