Mehmet Ethem SULAN :: Android :: Android ListPreference OnPreferenceChangeListener Sample

Android ile PreferenceScreen içinde ListPreference içinde seçilen değer değiştiğinde gerçekleşen olay için basit bir örnek yazdım. findViewById() metoduna benzer bir erişim metodu var.

listPreference=(ListPreference) findPreference("customPreferences");

PreferenceScreen içinde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bazı özellikler tanımlayabiliyoruz. Android settings bununla yazılmış.

Çalıştırınca

MyPreferences.java

package com.preference.sam;

import android.os.Bundle;
import android.preference.ListPreference;
import android.preference.Preference;
import android.preference.PreferenceActivity;
import android.preference.Preference.OnPreferenceChangeListener;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

public class MyPreferences extends PreferenceActivity {

	ListPreference listPreference;
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
//R.xml.pref ekliyoruz.
		addPreferencesFromResource(R.xml.pref);
//android:key="customPreferences" xml/pref.xml içindeki isim
		listPreference=(ListPreference) findPreference("customPreferences");
		listPreference.setOnPreferenceChangeListener(onPreferenceChangeListener);

	}
	
	OnPreferenceChangeListener onPreferenceChangeListener=new OnPreferenceChangeListener() {
		
		@Override
		public boolean onPreferenceChange(Preference preference, Object newValue) {
//Seçilen isme ait numara toast olarak görünüyor ve toast indeksi de log attiriyorum.
//pref.xml içinde android:entries="@array/names" ile görünecek bir dizi atiyoruz ve
//android:entryValues="@array/stud_num" kod ile de o diziye ait değerleri yazıyoruz.
//Bu iki dizi values/strings.xml içinde String array olarak tanımlanmıştır.
			Toast.makeText(getApplicationContext(), "Secilen ogrencinin okul numarasi : "+newValue, Toast.LENGTH_LONG).show();
			int index=listPreference.findIndexOfValue((String) newValue);
			Log.e(">>>>>>>>>>>>>>>>", "Index of selected value :" + index);
			return false;
		}
	};
	
}

pref.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >

  <PreferenceCategory android:title="Categori 1">
  	<ListPreference android:title="List Of Name"
  		android:key="customPreferences"
  		android:entries="@array/names"
  		android:entryValues="@array/stud_num">
  	</ListPreference>
  </PreferenceCategory>

</PreferenceScreen>

strings.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <string name="hello">Hello World, PreferenceSamActivity!</string>
  <string name="app_name">PreferenceSam</string>
  <string-array name="names">
    <item >Ethem</item>
    <item >Isil</item>
  </string-array>
  <string-array name="stud_num">
    <item >060401029</item>
    <item > 1121000300</item>
  </string-array>

</resources>

Bunu main activity yaptım.
AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.preference.sam"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <application
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name" >
    <activity android:name="MyPreferences">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
      </intent-filter>
    </activity>
   
  </application>

</manifest>

Download PreferenceSam.zip

Comments

There are 2 comments for this post.

 1. Kevlyn on Aralık 7, 2011 8:18 am

  Kewl you slohud come up with that. Excellent!

 2. nordin on Kasım 3, 2012 6:18 pm

  öncelikle yazınız için çok teşekkür ederim çok faydalı oldu. birde ben preference ile renk şeçip bunu tüm uygulamanın arkaplan rengı yapmak aynı zamanda uygulama kapatılıp açılsada renk hep aynı kalsın istiyorum . bu konuda görüşlerinizi bekliyorum

Write a Comment

Let me know what you think?