Mehmet Ethem SULAN :: Java Programlama Dili :: Java Date Format(E MMM dd HH:mm:ss Z yyyy)

Java da tarih alanları istediğimiz şekile format ile çevirebiliyoruz.

Mon Dec 09 00:00:00 EET 2013

biçimdeki bir tarihi

09/Dec/2013

şekline asağıdaki gibi dönüştürebilirsiniz. Buradaki tek önemli şey SimpleDateFormat override edilen metoda Locale.ENGLISH eklemeyi unutmayınız. Yani

new SimpleDateFormat(pattern, locale)

şeklinde kullanmanız lazım.

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

public class TestJava {

	public static String formatDateToString(String selDate)throws ParseException {
		SimpleDateFormat formatter=null;
		formatter= new SimpleDateFormat("E MMM dd HH:mm:ss Z yyyy",Locale.ENGLISH);
		Date date = (Date)formatter.parse(selDate);
		formatter.applyPattern("dd/MMM/yyyy");
		return formatter.format(date);
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		
		String dateStr= "Mon Dec 09 00:00:00 EET 2013";
		 try {
			System.out.println(TestJava.formatDateToString(dateStr));
		} catch (ParseException e) {
			e.printStackTrace();
		}

	}
}

Write a Comment

Let me know what you think?