Archive for the ‘ Çevik Yazılım ile Javada Proje Geliştirme ’ Category

Proje ve sql koadlarını dropboxdan indirmek için tıklayın

package TestEthemSulan;

import junit.framework.Test;
import junit.framework.TestSuite;

public class AllTests {

	public static Test suite() {
		TestSuite suite = new TestSuite("Test for TestEthemSulan");
		//$JUnit-BEGIN$
		suite.addTestSuite(TestUyeKayitGerceklestirmeUyg.class);
		suite.addTestSuite(TestAnaSayfaUyg.class);
		suite.addTestSuite(TestUyeSilmeUyg.class);
		suite.addTestSuite(TestBiletEklemeSinifiUyg.class);
		suite.addTestSuite(TestBiletGuncelleUyg.class);
		suite.addTestSuite(TestBiletSatmaUyg.class);

		//$JUnit-END$
		return suite;
	}
}

Bu projedeki amacım test güdümlü yazılımın nasıl kullanıldığını göstermektir.Bileşen(form,button,label gibi arayüz)lerin olduğu uygulamalarda arayüz bir tarafta(ayrı paket ve sınıflarda) ve asıl işelmeleri gerçekleştiren kodlarda bir tarafta olmalı.Bunun birinci avantajı kod karmaşık olmaz.Ikinci avantajı ise test etmesi kolaydır.Frameworklarda bu teknik kullanılır.Çevik yazılım projeleri sürümlere bölünür.Eksik ya da müşteri istekleri değişirse ikinci sürümlerde bu değişimler göz önünde bulundururlur.

Mysql de 2 tane tablom var:üye bilgileri tablosunun sql kodu:

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- ----------------------------
-- Table structure for uyebilgileri
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `uyebilgileri`;
CREATE TABLE `uyebilgileri` (
 `tcno` varchar(255) NOT NULL,
 `adi` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `soyadi` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `parola` varchar(255) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`tcno`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- ----------------------------
-- Records 
-- ----------------------------
INSERT INTO `uyebilgileri` VALUES ('12345678912',
 'ethem', 'sulan', 'ethemsulan@gmail.com', '123');

ethemsulan@gmail.com ve parolada 123 girilmemişse test hata verilir.Yanı bu isimde bir üye olması gerekiyor ki sisteme girş yapılabilsin.

//————————————————————

Bilet tablosunun sql kodu:

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- ----------------------------
-- Table structure for bilet
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `bilet`;
CREATE TABLE `bilet` (
 `ucusno` varchar(255) NOT NULL,
 `nereden` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `nereye` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `yildate` date DEFAULT NULL,
 `saatkalkis` time DEFAULT NULL,
 `saatvaris` time DEFAULT NULL,
 `havayolu` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `fiyat` int(11) DEFAULT NULL,
 `koltuk_no` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`ucusno`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- ----------------------------
-- Records 
-- ----------------------------

Bütün sınıflara ait orjinal kodlar:http://ethemsulan.pastebin.com/f17133ce7, http://ethemsulan.pastebin.com/f28a790c5, http://ethemsulan.pastebin.com/f275f1308, http://ethemsulan.pastebin.com/f318f5d2, http://ethemsulan.pastebin.com/f30b8356b, http://ethemsulan.pastebin.com/f6711dc5f, http://ethemsulan.pastebin.com/f5efa70f4, http://ethemsulan.pastebin.com/f859113d, http://ethemsulan.pastebin.com/f8d9a927, http://ethemsulan.pastebin.com/f4a492a5b, http://ethemsulan.pastebin.com/f2114194f, http://ethemsulan.pastebin.com/f15897f9a, http://ethemsulan.pastebin.com/f6b9f924c, http://ethemsulan.pastebin.com/f15a00150, http://ethemsulan.pastebin.com/f54786a25, http://ethemsulan.pastebin.com/f5ef214a9, http://ethemsulan.pastebin.com/f7d87ef2c, http://ethemsulan.pastebin.com/f4ec53246, http://ethemsulan.pastebin.com/f10a3cdd8, http://ethemsulan.pastebin.com/f3781b44a, http://ethemsulan.pastebin.com/f11c1a909, http://ethemsulan.pastebin.com/f20e3f429, http://ethemsulan.pastebin.com/f6156188e, http://ethemsulan.pastebin.com/f6684182d, http://ethemsulan.pastebin.com/f63b4457c

Eclipsede test ve sınıfların farklı paketler içindeki görünümü:

sondes

package TestEthemSulan;
import UyeSilmeUyg.UyeSilmeUyg;
import junit.framework.TestCase;
public class TestUyeSilmeUyg extends TestCase {
 UyeSilmeUyg uye;
 protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();
  uye=new UyeSilmeUyg();
 }
//Tc noyu kontrol ediyor varsa siler yoksa
//uayrı verir.uyeVarmi() metodumuz
 public void testYanlisTcNoGirildi(){
  assertEquals(0, uye.uyeVarmi("17"));
 }
public void testGirilenTcNoyaSahipUyeyiSil(){
 assertEquals(1, uye.uyeVarmi("13306778870"));
}
protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 } }
package TestEthemSulan;
import UyeKayitGerceklestirmeUyg.UyeKayitGerceklestirmeUyg;
import junit.framework.TestCase;
public class TestUyeKayitGerceklestirmeUyg extends TestCase {
 UyeKayitGerceklestirmeUyg obj;
 protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();
  obj=new UyeKayitGerceklestirmeUyg();
 }
//tc no 11 rakam ve email@email.com seklinde kontrol yaptigim icin basarisiz olur
//email adresinde en az bir tane @ ve . icermelidir ve tc no da sadece 11 rakam olmali
//yani veritabanina kayit gerceklestirmez
public void testUyeKayitEtmeBasarisiz(){
 String basarisiz="Kayit basarisiz";
assertEquals(basarisiz.trim(), obj.uyeKayitGerceklestir(
 "23452117", "ethem", "sulan", "dene@dene", "sulan"));
 }
//iki sefer ust uste bu test calistirilinca hata verirr.Cunku 
//tc no primary key secilmistir.
public void testUeKayitEtmeDogruGridiBasarili(){
 String basari="Basarili";
assertEquals(basari.trim(), obj.uyeKayitGerceklestir(
"13306778870", "ethem", "sulan", "ethemsulan@gmail.com", "ethem"));
 }
 protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 } }
package TestEthemSulan;
import BiletSatmaSayfasiUyg.BiletSatmaSayfasiUyg;
import junit.framework.TestCase;
public class TestBiletSatmaUyg extends TestCase {
 BiletSatmaSayfasiUyg bilSat;
 protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();
  bilSat=new BiletSatmaSayfasiUyg();
 }
//Daha öncede yazmıştım.Test metodun ismi(testGelenUcusNoAitSatilanBiletiSil)
//yapılcak işlemi açıklıyor olmalı.Yanı ben metodun ismini
//okuduğumda bu metod ne yaptığını neyi test ettiğini banlamalıyım.
public void testGelenUcusNoAitSatilanBiletiSil(){
 String ucusNumarasiVer="et34";
assertEquals(ucusNumarasiVer.trim(),
  bilSat.biletSil(ucusNumarasiVer));
 }
protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 } }
package TestEthemSulan;
import BiletGuncelleUyg.BiletGuncelleUyg;
import BiletGuncelleUyg.GuncIslemiParameter;
import junit.framework.TestCase;
//test sınıfları TestCase frameworkunde türetilir
public class TestBiletGuncelleUyg extends TestCase {
 BiletGuncelleUyg bilGuncNesne;
 protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();
  bilGuncNesne=new BiletGuncelleUyg();
 }
//Bu metod icin ucus no bos yazisi consolye yazilacak.Cunku ucus no bos girildiginde
//veritabani gelen no ya gore gunceleleniyor.primary key dir.
public void testBiletGuncellemeBasarisizYanlisUcusNoGir(){
assertFalse(bilGuncNesne.guncIslemi(new GuncIslemiParameter(
  "", "Istanbul", "Ankara", "2010-09-08", "03:02:01",
  "04:00", "pegasus firmasi", 200, 33)));
}
//doğru girilen değerleri veritabanında günceller
public void testDogruGirilenUcusNoyaAitBiletBilgileriniGunc(){
assertTrue(bilGuncNesne.guncIslemi(new GuncIslemiParameter(
  "et34", "Istanbul", "Ankara", "2010-09-08", "03:02:01",
  "04:00", "pegasus firmasi", 200, 3)));
 }
 protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 } }
package TestEthemSulan;
import BiletEklemeSinifiUyg.BiletEklemeSinifiUyg;
import junit.framework.TestCase;
public class TestBiletEklemeSinifiUyg extends TestCase {
 BiletEklemeSinifiUyg obj;
 protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();
  obj=new BiletEklemeSinifiUyg();
 }
//tarih ve saat formati zorunlu kilinmsi ki yanlis atanma olmasin
//bu teste hem yanlis saat hem de yanlis tarih yani 89 ay ve 62 de salise olamaz
public void testBiletEklemeBasarisizOldu(){
assertEquals(false, obj.yeniBiletEkle("et17", "Canakkale",
  "Istanbul", "2010-89-12", "12:32:62", "13:09",
  "Turk hava tollari", 89, 12));
 }
//veritabanına doğru bilgiler girdiğinde kayıt gerçekleşir
public void testBiletEklemeBasariliDogruBilgilerVar(){
assertEquals(true, obj.yeniBiletEkle("et34", "Canakkale",
  "Istanbul", "2010-01-12", "10:14:02", "11:09:10",
  "Pegasus firmasi", 130, 17));
 }
protected void tearDown() throws Exception {
  super.tearDown();
 } }
package TestEthemSulan;
import AnaSayfaUyg.AnaSayfaUyg;
import junit.framework.TestCase;
public class TestAnaSayfaUyg extends TestCase {
 AnaSayfaUyg obj1;
//her test metodu içine girildiğinde,testSistemeLoginBasarisiz()
//testSistemeLoginYap() setUp() ile obj1 nesnesi oluştururulur.
protected void setUp() throws Exception {
 super.setUp();
 obj1=new AnaSayfaUyg();
}
//Test metodumuz.mail ve parola yanlış girilir sonuç 0 yani false olmasını bekleriz.
public void testSistemeLoginBasarisiz(){
 String mailYanlis="ethem@msn.com";
 String pasyanlis="yanlis";
assertEquals(0, obj1.sistemeGiris(mailYanlis, pasyanlis));
 }
//Test metodumuz doğru kul adi ve parola sonuc true olur
public void testSistemeLoginYap(){
 String mail="ethemsulan@gmail.com";
 String pas="123";
assertEquals(1, obj1.sistemeGiris(mail, pas));
 }
//Not:test sorun yaratabilecek metodlar için yazılır.Testin sonucunu biliyoruz.
//mesela doğru kul adi ve parola girilince sisteme giriş başarılı olur yanı true.
protected void tearDown() throws Exception {
 super.tearDown();
 } }
package www.ethemsulan.com;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.Rectangle;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import UyeSilmeUyg.UyeSilmeUyg;
public class UyeSilmeSayfasi extends JFrame {
private static final long serialVersionUID = 1L;
private JPanel jContentPane = null;
private JLabel jLabel = null;
private JTextField jTextField = null;
private JButton jButton = null;
private JButton jButton1 = null;
private JTextField getJTextField() {
if (jTextField == null) {
jTextField = new JTextField();
jTextField.setBounds(new Rectangle(123, 32, 92, 20));
  }
  return jTextField;
 }
private JButton getJButton() {
if (jButton == null) {
jButton = new JButton();
jButton.setBounds(new Rectangle(33, 98, 102, 35));
jButton.setText("Uye Sil");
jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
String tcNumarasi=jTextField.getText().trim();
int k=obj.uyeVarmi(tcNumarasi);
if(k==1){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Uye silme islemi basariyla gerceklesti");
jTextField.setText("");
}else{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Silinecek uyenin tc nosu yok.Silme basarisiz");
     }
    }
   });
  }
  return jButton;
 }
private JButton getJButton1() {
if (jButton1 == null) {
jButton1 = new JButton();
jButton1.setBounds(new Rectangle(162, 101, 101, 31));
jButton1.setText("Kapat");
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
BiletIslemleri obj=new BiletIslemleri();
 obj.setVisible(true);
 setVisible(false);
    }
   });
  }
  return jButton1;
 }
public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
UyeSilmeSayfasi thisClass = new UyeSilmeSayfasi();
thisClass.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
thisClass.setVisible(true);
   }
  });
 }
UyeSilmeUyg obj;
public UyeSilmeSayfasi() {
  super();
  initialize();
  obj=new UyeSilmeUyg();
 }
private void initialize() {
this.setSize(300, 229);
this.setContentPane(getJContentPane());
this.setTitle("Silinecek Uyenin Tc Numarasini Girin");
 }
private JPanel getJContentPane() {
if (jContentPane == null) {
jLabel = new JLabel();
jLabel.setBounds(new Rectangle(23, 30, 69, 16));
jLabel.setText("Tc No:");
jContentPane = new JPanel();
jContentPane.setLayout(null);
jContentPane.add(jLabel, null);
jContentPane.add(getJTextField(), null);
jContentPane.add(getJButton(), null);
jContentPane.add(getJButton1(), null);
  }
  return jContentPane;
 }
} 
package www.ethemsulan.com;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.Rectangle;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JPasswordField;
import javax.swing.JButton;
import UyeKayitGerceklestirmeUyg.UyeKayitGerceklestirmeUyg;
public class UyeKayitGerceklestirme extends JFrame {
private static final long serialVersionUID = 1L;
private JPanel jContentPane = null;
private JLabel jLabel = null;
private JTextField jTextField = null;
private JLabel jLabel1 = null;
private JTextField jTextField1 = null;
private JLabel jLabel2 = null;
private JTextField jTextField2 = null;
private JLabel jLabel3 = null;
private JTextField jTextField3 = null;
private JLabel jLabel4 = null;
private JPasswordField jPasswordField = null;
private JLabel jLabel5 = null;
private JPasswordField jPasswordField1 = null;
private JButton jButton = null;
private JButton jButton1 = null;
private JTextField getJTextField() {
if (jTextField == null) {
jTextField = new JTextField();
jTextField.setBounds(new Rectangle(117, 27, 139, 20));
 }
 return jTextField;
 }
private JTextField getJTextField1() {

< pre style="background-color:#ffffff;width:100%;font-family:consolas,'Courier New',courier,monospace;font-size:12px;margin:0;">if (jTextField1 == null) {

jTextField1 = new JTextField();
jTextField1.setBounds(new Rectangle(118, 73, 139, 20));
  }
  return jTextField1;
 }
private JTextField getJTextField2() {
 if (jTextField2 == null) {
jTextField2 = new JTextField();
jTextField2.setBounds(new Rectangle(117, 121, 136, 20));
  }
  return jTextField2;
 }
private JTextField getJTextField3() {
 if (jTextField3 == null) {
 jTextField3 = new JTextField();
jTextField3.setBounds(new Rectangle(117, 170, 142, 20));
  }
  return jTextField3;
 }

private JPasswordField getJPasswordField() {
 if (jPasswordField == null) {
jPasswordField = new JPasswordField();
jPasswordField.setBounds(new Rectangle(120, 219, 138, 20));
  }
  return jPasswordField;
 }
private JPasswordField getJPasswordField1() {
 if (jPasswordField1 == null) {
 jPasswordField1 = new JPasswordField();
jPasswordField1.setBounds(new Rectangle(122, 267, 136, 20));
  }
  return jPasswordField1;
 }
private JButton getJButton() {
if (jButton == null) {
 jButton = new JButton();
jButton.setBounds(new Rectangle(57, 329, 109, 28));
jButton.setText("Kaydet");
jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
String tcG=jTextField.getText().trim();
String adG=jTextField1.getText().trim();
String soyadG=jTextField2.getText().trim();
String emailG=jTextField3.getText().trim();
String parolaG=jPasswordField.getText().trim();
String basarilimi="Kayit basarisiz";
int emailParcalama=0;
String[] dizi=emailG.split("@|\\.");
for (String string : dizi) {
 emailParcalama++;
 }
//"" yanı boş girilirse uyarı verir.
if("".equals(tcG) | "".equals(adG) | "".equals(soyadG) | 
"".equals(emailG) | "".equals(parolaG) | "".equals(jPasswordField1))
{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Alanlar bos gecilemez");
  }
else if(!parolaG.equals(jPasswordField1.getText().trim())){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "parolalar ayni degil");
}else if(emailParcalama<3){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "email@email.com seklinde girmediniz");
}else if(tcG.length()!=11){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "TC Kimlik no 11 rakamdan olsur");
}else{
basarilimi=obj.uyeKayitGerceklestir(tcG, adG, soyadG, emailG, parolaG);
if(basarilimi.trim().equals("Basarili")){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kayit basariyla gerceklesti");
//kayıt başarılı olduğunda alanları sıfırlıyor(null)
jTextField.setText(null);
jTextField1.setText(null);
jTextField2.setText(null);
jTextField3.setText(null);
jPasswordField.setText(null);
jPasswordField1.setText(null);
}else{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kayit gerceklestirilemedi");
    }
   }
   }
  });
  }
  return jButton;
 }
private JButton getJButton1() {
 if (jButton1 == null) {
 jButton1 = new JButton();
jButton1.setBounds(new Rectangle(203, 332, 101, 26));
 jButton1.setText("Kapat");
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
 setVisible(false);
 AnaSayfa cagir=new AnaSayfa();
 cagir.setVisible(true);
    }
   });
  }
  return jButton1;
 }
public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
UyeKayitGerceklestirme thisClass =
 new UyeKayitGerceklestirme();
thisClass.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
thisClass.setVisible(true);
   }
  });
 }
UyeKayitGerceklestirmeUyg obj;
public UyeKayitGerceklestirme() {
  super();
  initialize();
obj=new UyeKayitGerceklestirmeUyg();
 }
private void initialize() {
this.setSize(410, 427);
this.setContentPane(getJContentPane());
this.setTitle("Uye Bilgilerini Kaydet");
 }
private JPanel getJContentPane() {

< pre style="background-color:#ffffff;width:100%;font-family:consolas,'Courier New',courier,monospace;font-size:12px;margin:0;">if (jContentPane == null) {

jLabel5 = new JLabel();
jLabel5.setBounds(new Rectangle(10, 269, 83, 16));
jLabel5.setText("Parola Tekrar:");
jLabel4 = new JLabel();
jLabel4.setBounds(new Rectangle(14, 216, 76, 16));
jLabel4.setText("Parola:");
jLabel3 = new JLabel();
jLabel3.setBounds(new Rectangle(16, 166, 79, 16));
jLabel3.setText("E-mail:");
jLabel2 = new JLabel();
jLabel2.setBounds(new Rectangle(18, 127, 72, 16));
jLabel2.setText("Kul Soyad:");
jLabel1 = new JLabel();
jLabel1.setBounds(new Rectangle(19, 75, 72, 16));
jLabel1.setText("Kul Adi:");
jLabel = new JLabel();
jLabel.setBounds(new Rectangle(19, 22, 71, 16));
jLabel.setText("TcNo:");
jContentPane = new JPanel();
jContentPane.setLayout(null);
jContentPane.add(jLabel, null);
jContentPane.add(getJTextField(), null);
jContentPane.add(jLabel1, null);
jContentPane.add(getJTextField1(), null);
jContentPane.add(jLabel2, null);
jContentPane.add(getJTextField2(), null);
jContentPane.add(jLabel3, null);
jContentPane.add(getJTextField3(), null);
jContentPane.add(jLabel4, null);
jContentPane.add(getJPasswordField(), null);
jContentPane.add(jLabel5, null);
jContentPane.add(getJPasswordField1(), null);
jContentPane.add(getJButton(), null);
jContentPane.add(getJButton1(), null);
  }
  return jContentPane;
 }
} 
package www.ethemsulan.com;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.Rectangle;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.*;
public class DuzenlenecekBiletiBul extends JFrame {
private static final long serialVersionUID = 1L;
private JPanel jContentPane = null;
private JLabel jLabel = null;
private JTextField jTextField = null;
private JButton jButton = null;
private JTextField getJTextField() {
 if (jTextField == null) {
 jTextField = new JTextField();
jTextField.setBounds(new Rectangle(103, 21, 96, 20));
  }
  return jTextField;
 }
Connection baglanti=null;
private JButton jButton1 = null;
private JButton getJButton() {
 if (jButton == null) {
 jButton = new JButton();
jButton.setBounds(new Rectangle(69, 88, 86, 30));
 jButton.setText("Ara");
jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
Str
ing uKontrol=jTextField.getText().trim();
if("".equals(uKontrol) | uKontrol==null){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ucus nUmarasini Girmek Zorundasiniz");
 }else{
 try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
 } catch (ClassNotFoundException e1) {
 e1.printStackTrace();
 }
 try {
baglanti = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:" +
  "//localhost/cevikyazilim", "root","123");
 } catch (SQLException e1) {
 e1.printStackTrace();
  }
Statement uygula = null;
 try {
uygula = baglanti.createStatement();
} catch (SQLException e1) {
e1.printStackTrace();
  }
ResultSet sonuc = null;
 int i=0;
 try {
//ucusno birincil anahtardır
sonuc = uygula.executeQuery("select * from " +
 "bilet where ucusno='"+uKontrol+"' ");
 } catch (SQLException e1) {
 e1.printStackTrace();
 }
String uNo=null;
String uNerden=null;
String uNereye=null;
String uTarih=null;
String uSaatkalkis=null;
String uSaatVar=null;
String uHavaYolu=null;
int uFiyat=0;
int uKolNo=0;
//gelen ucusno ait bilet bilgilerini veritabanından alıyor
//daha önce bunları detyalı anlattım.asıl amacım bileşen(form,button..) olduğu
//olduğu projeleri nasıl test edebiliriz.
try {
while (sonuc.next()) {
uNo=sonuc.getString(1);
uNerden=sonuc.getString(2);
uNereye=sonuc.getString(3);
uTarih=sonuc.getString(4);
uSaatkalkis=sonuc.getString(5);
uSaatVar=sonuc.getString(6);
uHavaYolu=sonuc.getString(7);
uFiyat=sonuc.getInt(8);
uKolNo=sonuc.getInt(9);
i=1;
}
} catch (SQLException e1) {
e1.printStackTrace();
 }
if(i==1){
BiletiGuncelle bilGunc=new BiletiGuncelle();
bilGunc.jTextField.setText(uNo.trim());
bilGunc.jTextField1.setText(uNerden.trim());
bilGunc.jTextField2.setText(uNereye.trim());
bilGunc.jTextField3.setText(uTarih.trim());
bilGunc.jTextField4.setText(uSaatkalkis.trim());
bilGunc.jTextField5.setText(uSaatVar.trim());
bilGunc.jTextField6.setText(uHavaYolu.trim());
bilGunc.jTextField7.setText(String.valueOf(uFiyat));
bilGunc.jTextField8.setText(String.valueOf(uKolNo));
bilGunc.setVisible(true);
setVisible(false);
}else{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Girilen Ucus No yanlis");
   }
  }
 }
 });
 }
 return jButton;
}
private JButton getJButton1() {
if (jButton1 == null) {
jButton1 = new JButton();
jButton1.setBounds(new Rectangle(194, 93, 74, 26));
jButton1.setText("Kapat");
jButton1.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
setVisible(false);
BiletIslemleri obj=new BiletIslemleri();
  obj.setVisible(true);
    }
   });
   
  }
  return jButton1;
 }
public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
 public void run() {
DuzenlenecekBiletiBul thisClass = new DuzenlenecekBiletiBul();
thisClass.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 thisClass.setVisible(true);
  }
 });
}
public DuzenlenecekBiletiBul() {
  super();
  initialize();
 }
private void initialize() {
this.setSize(314, 213);
this.setContentPane(getJContentPane());
this.setTitle("Bileti Sorgula Var mi yok mu?");
 }
private JPanel getJContentPane() {
if (jContentPane == null) {
jLabel = new JLabel();
jLabel.setBounds(new Rectangle(10, 22, 69, 16));
jLabel.setText("Ucun No:");
jContentPane = new JPanel();
jContentPane.setLayout(null);
jContentPane.add(jLabel, null);
jContentPane.add(getJTextField(), null);
jContentPane.add(getJButton(), null);
jContentPane.add(getJButton1(), null);
}
return jContentPane;
}
}