Archive for the ‘ Java Programlama Dili ’ Category

package www.ethemsulan.com;
import java.util.LinkedList;
public class LinkedListSinifi {
private LinkedList listem=
	new LinkedList();
public LinkedList getListem() {
		return listem;
	}
public void setListem(LinkedList listem) {
		this.listem = listem;
	}
public void elemanEkle(String e1){
		getListem().add(e1);
	}
public void elemanCikart(String isim){
//eger gelen isim degiskeni listede varsa onu 
//listeden cikartiyor contains() tum listeyi tarara
//gelen degisken ismi varsa true geri donderir.
	if(getListem().contains(isim)){
System.out.println("Cikartma basarili mi: "
		+getListem().remove(isim));
		}
	else{
System.out.println("Aranan deger listede yok.");
		}
	}
//listedeki degerleri yaziyor
public void elemanGoster(){
	for (String i : getListem()) {
			System.out.println(i);
		}
	}
public static void main(String[] args) {
LinkedListSinifi nesnem=new LinkedListSinifi();
	nesnem.elemanEkle("Ethem");
	nesnem.elemanEkle("Mehmet");
	nesnem.elemanEkle("Canakkale");
	nesnem.elemanGoster();
	nesnem.elemanCikart("Mehmet");
	nesnem.elemanCikart("yanlis");
	nesnem.elemanGoster();
System.out.println(
"Diger linket liste metodlari");
	nesnem.getListem().get(0);
	nesnem.getListem().getFirst();
	nesnem.getListem().add(2, "Istanbul");
	nesnem.getListem().add("Ankara");
	nesnem.getListem().addLast("Dersler");
	}
}

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/SwBqJJxc

package www.ethemsulan.com;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
public class HashMapIterator {
public static void main(String[] args) {
HashMap depomuz=
	new HashMap();
	depomuz.put("Ethem", "SULAN");
	depomuz.put("Mehmet", "GULER");
Iterator degerAl=depomuz.keySet().iterator();
	while (degerAl.hasNext()) {
		String al=degerAl.next();
//hashmap siralar deger ve anahtarlari
System.out.println("Anahtar: "+al+ " deger: "+depomuz.get(al));			
		}
	}
}

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/WFXm3R9T

package www.ethemsulan.com;
public class UstSinif {
public void ustSinif(){
System.out.println("UstSinif metodu");
	}
}
//--------------------------------------
package www.ethemsulan.com;
public class AltSinif extends UstSinif{
public void altSinif(){
System.out.println("AltSinif metodu");
	}
public static void main(String[] args) {
	UstSinif nesnemUst=new AltSinif();
	nesnemUst.ustSinif();
	((AltSinif) nesnemUst).altSinif();
//Bir altsınıf nesnesi üstsınıf nesnesine dönüştürülebilir.
//Bir üstsınıftan oluşturulan nesne, 
//bir altsınıf nesnesine dönüştürelemez.
//Aşağıdaki tanımlama derleme esnasında hata verir.
//Yani cocuk baba tipine donusebilir genetik bir sakinca yok
//Ama baba cocuk tipine donusemez.Genetik olarak imkansiz.
//AltSinif nesnemAlt=(AltSinif) new UstSinif();
		//nesnemAlt.altSinif();
		//nesnemAlt.ustSinif();
	}
}

Yorum ustsinif altsinifa cast edilen yorum satirlarini kaldirp çalıştırısanız derleyici cast hatasi veriri.Yani babadan turetildiğimiz için onun tipine dönüşüm olabilir.Ama baba bizim tipimize dönüçemez.

Ustsinif orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/grbrjEwe

Altsinif orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/jGq6aBJA

package www.ethemsulan.com;
public class StaticKullanimi {
	private static int k=12;
	private static int getK(){
		return k;
	}
	private int normalDegisken=2;
//private static int normalErisilemez(){
	//return nromalDegisken; Bu hata verir.Cunku
//static bir metod icinde normal degisken cagiramayiz
	//}
	private static int stDegisken=17;
	private int erisilebilir(){
		return stDegisken;
	}
public static void main(String[] args) {
StaticKullanimi nesne=new StaticKullanimi();
	System.out.println(StaticKullanimi.k);
	System.out.println(nesne.k);
//Buna dikkat nesnesimi.metod() ile ersiiyoruz.
//Bir nesne tum metod ve degiskenlerden haberdardir
//yani onlarin bilgilerine sahiptir.
		System.out.println(nesne.getK());
System.out.println(StaticKullanimi.getK());
System.out.println(nesne.erisilebilir());
	}
}

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/g2NzyPEu

package www.ethemsulan.com;
import java.awt.BasicStroke;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Polygon;
import javax.swing.JFrame;
public class Grapshics2DKullan extends JFrame {
public Grapshics2DKullan(){
 setVisible(true);
 setSize(250, 300);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 }
public void paint(Graphics g){
//nesne iki boyutlu tipe donusturuluyor
Graphics2D ciz=(Graphics2D) g;
//setColor() da kullanilabilir
ciz.setPaint(Color.GREEN);
//kalinligi belirliyoruz
BasicStroke kalindegeri=new BasicStroke(10);
ciz.setStroke(kalindegeri);
//poligon boyutlarini seciyoruz.draw() yada fill() yazilabilir
int[] dizi1={200,210,250,215,220,200,170,185,150,190};
int[] dizi2={60,90,90,110,150,130,150,115,90,90};
ciz.draw(new Polygon(dizi1,dizi2,10));
// ciz.fill(new Polygon(dizi1,dizi2,10));
}
public static void main(String[] args) {
Grapshics2DKullan obje=new Grapshics2DKullan();
} }

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/q1bcaeGZ

cıktı:http://prntscr.com/4e1f

package www.ethemsulan.com;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
public class GrafikKulk extends JApplet {
public void paint(Graphics ciz){
 ciz.setColor(new Color(30,110,67,33));
//dikdorgen ciz ya da ya da kare 80 yerine 120 yazsak kare olur
ciz.drawRect(220, 10, 80, 120);
//yay cizme ciz.drawArc(x, y, width, height,
//baslangic acisi, bitis acisi)
ciz.drawArc(100, 200, 300, 100, 45, 60);
//cokgen cizimi ciz.drawPolygon(dizi, dizi2, kose sayisi)
int[] dizi1={50,170,220,120,130,240};
int[] dizi2={50,100,150,200,220,240};
ciz.setColor(new Color(10,20,30));
ciz.drawPolygon(dizi1, dizi2, 6);
//cok noktali dogru ciziyor.
ciz.setColor(Color.green);
int[] dizi3={25,70,20};
int[] dizi4={50,100,150};
ciz.drawPolyline(dizi3, dizi4, 3);
//ici dolu dortgen
ciz.setColor(Color.pink);
ciz.fillRect(100, 300, 100, 200);
//ici dolu elips
ciz.setColor(new Color(10,130,14,20));
ciz.fillOval(200, 300, 200, 200);
 } }

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/yGg8MQ6F

Cıktı:http://prntscr.com/4ctn

package www.ethemsulan.com;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
public class KupCizme extends JApplet{
public void paint(Graphics ciz){
//Kup cizimi
ciz.setColor(Color.GREEN);
ciz.drawRect(100, 100, 200, 200);
ciz.drawRect(200, 200, 200, 200);
ciz.setColor(Color.CYAN);
ciz.drawLine(300, 300, 400, 400);
ciz.drawLine(100, 300, 200, 400);
ciz.drawLine(100, 100, 200, 200);
ciz.drawLine(300, 100, 400, 200);
//cember cizimi
ciz.setColor(Color.BLUE);
ciz.drawOval(100, 100, 200, 200);
ciz.setColor(Color.GRAY);
ciz.drawOval(200, 200, 200, 200);
ciz.setColor(Color.orange);
ciz.drawOval(150, 300, 200, 100);
ciz.setColor(Color.pink);
ciz.drawOval(150, 100, 200, 100);
//T cizimi
ciz.setColor(Color.red);
ciz.drawLine(250, 150, 250, 350);
ciz.drawLine(250, 150, 350, 150);
ciz.drawLine(150, 150, 250, 150);
 } }

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/5hSVcaq4

cikti:http://prntscr.com/4c50

package www.ethemsulan.com;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;
public class DinamikTahta extends JApplet{
 private static int xEk,yEx;
int kareBoy=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog(
  "Kare tablomuzun boyutu x*x-->x i girin:"));
public void init(){
  xEk=630/(kareBoy);
  yEx=630/(kareBoy);
 }
public void paint(Graphics ciz){
for (int i =0; i <=630; i+=xEk) {
 for (int j = 0; j <=630; j+=yEx) {
  ciz.setColor(Color.red);
//Sutun ciziyor
ciz.drawLine(i, i, i, j);
//satir ciz
ciz.drawLine(j, i, i, i);
   }  } } }

Orj kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/fd714e04

package www.ethemsulan.com;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
public class DosyadanSatirOkuma {
public static void main(String[] args) throws IOException {
//DataInputStream ile satir satir belirtilen url deki dosyadaki verileri okumak
//FileInputStream stremdeki okumak nesnesini parametre olarak veriyoruz.
File dosya2=new File("c:/dosyam2.txt");
//oku ismnde nesne tanımlanıyor.Bu nesne dosyay ait tüm bilgileri ieçriyor
FileInputStream oku=new FileInputStream(dosya2);
DataInputStream okumak2=new DataInputStream(oku);
String satirOku=okumak2.readLine();
while (satirOku!=null) {
 System.out.println(satirOku);
//Sonraki satirlari gezmek için
 satirOku=okumak2.readLine();
 okumak2.close();
 oku.close();
 } } }

Orj Kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f18f62d76

package www.ethemsulan.com;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.util.zip.GZIPOutputStream;
public class DosyaZipleme {
public static void main(String[] args) throws IOException {
File dosya=new File("c:/dosya.txt");
File dZip=new File("c:/dosyaZipli.zip");
//Dosyanızı acma ve yazma modunda açıyoruz.Dosya yoksa oluşturulur. 
RandomAccessFile okuYaz=new RandomAccessFile(dosya, "rw");
//Dosyanın sonuna verileri yaziyor.  
 okuYaz.seek(dosya.length()); 
 okuYaz.writeBytes("Zipleme nasil olacak");
//dosyaZipli.zip cikti buraya yazilir.
FileOutputStream akYer=new FileOutputStream(dZip);
//dosyaZipli isim de bir zip doyasını oluşturu.
GZIPOutputStream zipYeri=new GZIPOutputStream(akYer);
 okuYaz.seek(0);
byte[] dizi=new byte[(int) okuYaz.length()];
 int uzun=(int)okuYaz.length();
//OkuYaz nesnesinden degerleri diziye yaziyor ve diziden de alip zipliyor
//Yani zipYeri nesnesine ekliyor.zipYeri nesnesi de akYer 
//ani zip dosyasinin url sini isaret ediyor.
 for(int j = 0; j < uzun; j++){
   int deg=okuYaz.read(dizi);
   if(deg!=-1){
  zipYeri.write(dizi, 0, deg);
    }
  }
 zipYeri.close();
 okuYaz.close();
 } }

Orj Kod:http://www.ethemsulan.pastebin.com/f6369ee5d