Bu uygulama ile Android cihazının Mac Adresi, Modeli ve Manufacturer(Üretici) bilgilerini TextView’e yazmaya çalıştım. Android içinde import android.os.Build; os paketinde bulunan Build static sınıfı ile bir Android cihazlarının birçok bilgilerine erişebiliyoruz. Mesela Build.HARDWARE gibi. Network bilgilerine NetworkInfo wifi = connMgr.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); erişmesi için izin vermemiz lazım. Ayrıca Wifi erişme izni de vermek lazım. <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"></uses-permission> <uses-permission […]

Android ile button tiklandiginda yazilan telefon numarasını arıyor. tel:05357139804 tel: dan sonra telefon numaranızı yazıp test edin. AndroidManifest.xml içinde arama izni aşağıdaki gibidir. <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"></uses-permission> PhoneCallActivity.java package com.call.phone; import android.app.Activity; import android.content.Intent; import android.net.Uri; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.Toast; public class PhoneCallActivity extends Activity { private Button button_start_call; @Override public void onCreate(Bundle […]

Android ile bir TextView değerlerini bold, underline ve italic yazmaya çalıştım. Texview içine aşağıdaki özellikleri ekledim android:textStyle="italic|bold|normal" Underline için de SpannableString isminde bir sınıf var. main.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <TextView android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/textView1_underline" android:text="TextView" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" android:textStyle="italic|bold|normal" android:layout_width="wrap_content"> </TextView> </LinearLayout> UnderlineTextActivity.java package com.underline; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.text.SpannableString; import android.text.style.UnderlineSpan; […]

Ubuntu kullanıyorsanız Sun JDK consoldan yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Linux Mint 10 da depoda var zaten. sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/lucid partner" sudo apt-get update sudo apt-get install sun-java6-jdk Linux‘a Sun JDK‘yı yükledikten sonra eğer bilgisayarınız 64 bit ise buna benzer bir hata alırsınız: Failed to get the adb version: Cannot run program “/home/osatek/android-sdk-linux_x86/tools/adb”: […]

Android ile Notification oluşturmaya çalıştım. Start buttonuna basınca create ediyor ve stop buttonuna basınca kapatiyor. Bir de açılırken titreşim(vibrate) olmasını istiyorum. Bunun için AndroidManifest.xml içinde izin vermeniz gerekiyor. <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"></uses-permission> Bir uygulamanın multi language olmasını sağlamak için values folderlarını eklemeniz lazım. Default olarak ingilizcedir. Aşağıdaki resimde ben Türkçe ekledim. values-tr şeklinde. Buttonların text değerleri atanırken […]

AndroidManifest.xml içinde tanımlanan android:versionCode, android:versionName ve paketimizin ismini package com.information.manifest; texviewe yazmaya çalıştım. Manifest içindeki değerlere getPackageManager().getPackageInfo() hazır metodlarla erişiyoruz. AndroidManifest.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.information.manifest" android:versionCode="2" android:versionName="1.1.4"> <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> <activity android:name=".ManifestInformationActivity" android:label="@string/app_name"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> </application> </manifest> ManifestInformationActivity.java package com.information.manifest; import android.app.Activity; import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; import android.os.Bundle; […]

Android ile AlertDialog kullanmaya çalıştım. AlertDialog kullanıcıya seçenek sunmak için kullanılır. AlertDialogActivity.java package com.dialog.alert; import android.app.Activity; import android.app.AlertDialog; import android.content.DialogInterface; import android.content.Intent; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.Toast; public class AlertDialogActivity extends Activity { private Button show_builder_dialog; private Button button_start; private AlertDialog.Builder alBuilder; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); […]

Android ile home buttonun click olayını algılanmadığını açıklamaya çalışacağım. Diğer hangi tuş için onKeyDown() metouduna bir şey yazarsanız çalışır ama home buttonu istisnadır. Çünkü home buttonu tıklanırken activity sırayla onPause() -> onStop(); metodlarını çalıştırıyor. Siz aşağıdaki gibi home buttonun tıklanma olayında activityi sonlandırsanız dahil sonlanmaz. @Override public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { switch (keyCode) […]

Eclipse açıkken windows–>Android SDK and AVD Manager–>Available packages–>Android Repository tıklayıınca fetch url hatasını alıyorsanız: Failed to fetch URL https://dl-ssl.google.com/android/repository/repository.xml, reason: java.security.cert.CertificateException: No name matching dl-ssl.google.com found Düzeltmek için android-sdk-linux_x86–>tools çift tıklayıp run seçeneğini tıklayın Force https://… sources to be fetched using http://… seçeneğini seçmek yeterlidir. Aşağıdaki resimde seçmeniz sorunu çözüyor. Ben de Android 3.1 yüklü […]

Android ile arkaplana atılan resme dokunduğumuz zaman bir dikdörtgen çiziyor canvas.drawRect(left, top, left + 30, top + 50, paint); ve MediaPlayer ile draw resourcenin altında bir telefon zili çalıyor mediaPlayer=MediaPlayer.create(context, R.raw.phone_ring); CustomDrawable.java package com.custom.drawable; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.view.KeyEvent; import android.view.WindowManager; public class CustomDrawable extends Activity { private DrawView drawView; @Override public void onCreate(Bundle […]