Android telefona Factory Reset nasıl atılacağını açıklayacağım. Factory reset isminden de anlaşıldığı gibi fabrika ayarlarına döndürmek için yapılır. Yani içinde size ait ne varsa hepsi silinir veya sıfırlanır. Aşağıdaki adımları takip edin. 1. Menu button tıklayın–>Settings tıklayın 2. Privacy seçeneğini tıklayın 3. Factory data reset seçeneğini tıklayın 4. Reset phone buttonunu tıklayın 5. Erase everything […]

Android ile image click edildiğinde istenen websiteyi açmaya çalıştım. Android Load Image From URL in Gallery Example örneğine bakarsanız daha iyi analrsınız. public void onClick(View v){} metodu OnClickListener interfacesinde tanimlidir. imageView.setOnClickListener(this); ile listener ekliyorsunuz. OpenUrlActivity.java package com.open.website; import java.io.InputStream; import java.net.URL; import android.app.Activity; import android.content.Intent; import android.graphics.drawable.Drawable; import android.net.Uri; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; […]

Android ile Contact Form oluşturmaya çalıştım. Bu örnekte önemli olan android:lines="4" android:singleLine="false" ile textarea oluşturuyoruz. android:singleLine="true" bu da girilen değerin tek satırda yazılmasını sağlar. Internette genelde email kontrolü için güzel bir tane RE kullanılmış. Düzenli ifadeler örneklerine bakmak için Regular Expression linkini tıklayın. How to Find or Validate an Email Address Java Example linkinde daha […]

Android ile Option Menu oluşturmaya çalıştım.Android aygıtının MENU tuşuna basmasıyla ekrana gelir. Istersen tüm activityler için birer tane oluşturabilirsin. 5 ten fazla olanları listeliyor ve More tıklanınca diğerlerini gösteriyor. Bir menuye submenu eklenince o menu seçildiğinde ekrana submenuler geliyor. OptionMenuActivity.java package com.menu.option; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.view.Menu; import android.view.MenuInflater; import android.view.MenuItem; import android.widget.Toast; public […]

Android ile verilen bir Image URLsini Gallerye eklemeye çalıştım. Daha iyi anlamak için Gridview örneğine bakın. Internet erişim izni vermeyi unutmayın. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission> GalleryActivity.java package com.android.gallery; import android.app.Activity; import android.app.ProgressDialog; import android.os.AsyncTask; import android.os.Bundle; import android.os.SystemClock; import android.view.View; import android.widget.AdapterView; import android.widget.Gallery; import android.widget.Toast; public class GalleryActivity extends Activity { private Gallery gallery; @Override public […]

Android içinde GridView resimleri hücre sisteminde sıralıyor. Özellikle Image URLelerini internetten çekmek bazen çok yararlı oluyor. Aynı şekilde oluşturulan Gallery örneğine bakabilirsiniz. Normalde res/drawable altında da imageleri atıp ve listeye R.idrawable.imageIsmi şeklinde de ekleyip kullanabilirsiniz. Mesela albüm resimleri listelenir ve tıklandığında o albüme ait music listesi açma gibi yerlede kullanışlıdır. AndroidManifest.xml içinde tanımlanan android:numColumns="auto_fit" imagelerin […]

Android ile SAX Parser kullanarak cd_catalog.xml urlsindeki xmli parse ettim ve SimpleAdapter kullanarak Custom Listview de listeledim. Daha iyi anlamanız için Android XML Parsing from Internet with DOM Multichoice ArrayAdapter Sample örneğine bakın. Output DefaultHandler metodlarını override ettim ParsingXML.java package com.xml.parser; import java.io.IOException; import java.net.MalformedURLException; import java.net.URL; import java.util.ArrayList; import java.util.HashMap; import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; import javax.xml.parsers.SAXParser; […]

Android ile internette olan countries.xml URLsindeki XML dosyasını DOM ile parse edip ArrayAdapter kullanarak android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice kullanarak listeledim. Bu örneği daha iyi anlamak için Java Crontab XML file Parser JSP Ajax Example bakabilirisniz. Android ile belirtilen urldeki xml dosyasına bağlanmak için internette erişim izni(AndroidManifest.xml) vermeyi unutmayın. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission> ParsingXML.java package com.xml.parser; import java.io.IOException; import java.net.MalformedURLException; import […]

Android Fatal Exception: main ve bunun sebebi de Java.lang.NullPointerException olduğunu belirten hatanın çözümü activity içindeki onCreate() metoudunda aşağıdaki gibi bir tanımlama yapmalısınız. Benim layout default olduğunda ismi main dir. setContentView(R.layout.main); Bunun sebebi bir layoutun içindeki componentlere findViewById(); metodu ile erişiyorsanız mutlaka o layoutu setContentView(R.layout.layout_name); ile belirtmelisiniz. Bir de findById() ile componente erişmeden kullanırsak o da […]

Android activity içinde setContecntView(R.layout.layout_name); layout_name eklediğimizde bazen hata veriyor. Can not resolve hatası ve bunun çözümü gen klasorun yolunu activitiynin başına import etmektir. Örneğin benim gen klasorunun içindeki R nin pathı aşağıdaki gibidir. import com.music.activity.osatek.R;